Granska Legnemarks (V) ledarskap

Ledare Artikeln publicerades
Ida Legnemark (V), ordförade i stadsdelnsnämnd Öster.
Foto:Anton Hedberg
Ida Legnemark (V), ordförade i stadsdelnsnämnd Öster.

Att tre politiker hoppar av skolberedningen är en markering mot Ida Legnemarks (V) ledarskap i rollen som ordförande i stadsdelsnämnd Öster i Borås. Hennes ansvar för hanteringen av Bodaskolans kommunikationsklasser måste också granskas.

Under sommaren har stadsdelsnämnd Öster hanterat eleverna i Bodaskolans kommunikationsklasser som flyttkartonger och inte unga med särskilda behov. Den som har följt BT:s rapportering om de många turerna vet att det inte har varit lite som har gått fel. Hanteringen tycks närmast ha varit systematiskt nonchalant från tjänstemännens sida.

Rätteligen har också föräldragrupper krävt att ansvariga ska avlägsnas från sina tjänster. Det är inte någon känslostyrd överreaktion ty det som inträffat är inget annat än ett svek, en missgärning bortom det acceptabla.

Oavsett vem som har gjort vad, är det ytterst en fråga om svagt ledarskap. Att nu skyndsamt granska det inträffade är därför en självklarhet. Det som har hänt får inte inträffa igen.

Men för att en sådan granskning inte ska bli en ursäkt för att inget gjordes tidigare, krävs att den genomförs i samverkan mellan alla engagerade parter.

Det är också viktigt att inga aspekter på det inträffade skyls över eller göms undan; i den här affären finns även ett politiskt ansvar att utmäta.

Att tre borgerliga politiker tidigare i veckan hoppade av skolberedningen i stadsdelsnämnd Öster, i protest mot hur den granskningen nu ska genomföras, är inget annat än ett underkännande av Ida Legnemarks (V) ledarskap.

I egenskap av stadsdelsnämndens ordförande bär hon det yttersta ansvaret för hur skolan tar sitt ansvar för alla elevers välfärd.

Skolberedningen har hela tiden hållits utanför hanteringen av kommunikationsklasserna. Första gången som ledamöterna blev informerade var när tjänstemannabeslutet redan var fattat. När vice ordföranden Ulf Sjösten (M) i ett initiativärende till tisdagens nämndmöte såg skolberedningens medverkan som en ”naturlig beståndsdel” i granskningen, valde Legnemark att lägga ett motförslag som gick ut på att hålla skolberedningen utanför och som den rödgröna gruppen ställde sig bakom.

I tisdagens BT ställde vi här på ledarsidan ett antal frågor till Ida Legnemark angående hur kommunikationsklassernas elever hade hanterats: Har hon prioriterat rätt? Har hennes ledarskap hållit måttet?

Nu tillfogar vi ännu en: Varför är Ida Legnemark rädd för att de fel som begåtts under hennes ansvar ska granskas av skolberedningen?

En granskning av skolskandalen på Boda blir inte grundlig om den inte också blir en granskning av Legnemarks ledarskap.