Frihet under ansvar

Ledare Artikeln publicerades

Tonen mellan fack och arbetsgivare hårdnar på många håll i avtalsförhandlingarna.

För att få fart på förhandlingarna har Pappers varslat om strejk för 3.500 anställda och Elektrikerförbundet har hotat med övertidsblockad. Att som Pappers pressa fram avtal med hot om strejk känns inte riktigt rätt.

Men det är inte bara inom industrin och bland hantverkarna som förhandlingarna inte har skötts på ett korrekt sätt. Diskussionerna mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarförbunden förs via media snarare än vid förhandlingsbordet. Detta skapar självklart osäkerhet och skapar utrymme för påtryckningar från utomstående parter.

Lärarförbundetoch Lärarnas riksförbund har rätt i sin kritik av arbetsgivarsidans utspelslinje. Men SKL använder inte bara fel metod att föra fram sitt budskap, själva budskapet skulle också försvåra lärarnas möjligheter att göra ett gott arbete och dessutom inskränka deras frihet.

SKL menar att lärarna ska tillbringa mer tid i skolan i utbyte mot högre lön. Tio "skolfria" timmar – för planering och förberedande av lektioner – av en heltidstjänst på 45 timmar ska inskränkas till fem timmar. Enligt SKL:s ordförande Anders Knape (M) skulle detta leda till bättre resultat i skolan och "få mer fokus på lärare och elev".

Vilket underlag har Knape för det påståendet? Ett annat tänkbart scenario är ju att lärarna blir stressade och att detta går ut över undervisning och planering av lektionerna. Om nu inte kommunerna samtidigt genomför omfattande satsningar på bättre lärarutrymmen och ger lärarna var sitt skrivbord och var sin dator. Det känns dock inte särskilt troligt att sådana satsningar ryms inom kommunernas i allmänhet knappa budgetar.

Frågan är också hur det dagliga utbytet med eleverna förbättras av att lärarna förlägger mer arbetstid till sommaren? SKL verkar snarare utgå från den allmänt spridda avundsjukan mot lärarnas långa sommarlov än från omsorg om eleverna, eller vill man i själva verket ha ett läsår med tre terminer?

Det känns inte särskilt konstigt att Folkpartiet valt att hoppa av från arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation, särskilt som förslagen till råga på allt annat andas centralism. Sedan när blev det en moderat ståndpunkt att hellre göra upp nationellt än lokalt?

Skolan genomgårför tillfället de största förändringarna på ett par årtionden. Nya kursplaner är på väg att införas, liksom en ny lärarutbildning och ett nytt betygssystem. Det som lärare, rektorer och elever först och främst behöver är lugn och ro inför den kommande satsningen på en kunskapsorienterad snarare än en problemlösningsorienterad skola.

En skola där eleverna lär sig grundläggande kunskaper från läraren snarare än att hänvisas till uppslagsverk och internet. Det är tid att sluta leden, inte att införa nya onödiga pålagor för lärarna.

Ledarredaktionen