Förklara er för Borås skolbarn, SD

Ledare Artikeln publicerades
Armar uppåt sträck i skolan. Men uppenbarligen var det svårt för SD i Borås att ansluta sig till förslaget från Alliansen om mer fysisk aktivitet under skoldagen.
Foto: JESSICA GOW / TT
Armar uppåt sträck i skolan. Men uppenbarligen var det svårt för SD i Borås att ansluta sig till förslaget från Alliansen om mer fysisk aktivitet under skoldagen.

Politik är sannerligen inte alltid en vacker dans. Men det får finnas gränser. Sverigedemokraternas hantering av villkoren för skolbarnen i Borås blir bara pinsam.

 

”Vad vilja socialdemokraterna?”, löd rubriken på manuskriptet till August Palms tal på Hotell Stockholm i Malmö 6 november 1881, efter återkomsten från Tyskland och Danmark.

I februari 2018 frågar vi oss: Vad vilja Sverigedemokraterna i Borås? Det faktiska agerandet leder till slutsatsen att partiet gör sitt bästa för att så split, göda fördomar, inte ta ansvar och springa och gömma sig så fort det blir skarpt läge.

Eller hur ska SD:s sympatisörer i Borås annars förstå att deras företrädare gång på gång röstar emot den politik och de åtgärder som de själva flitigt har argumenterat för?

Ja, vi begriper att det bakom ställningstagandena finns en strategi, en kalkyl som säger att Sverigedemokraternas sympatisörer bedöms ha fördragsamhet med att de valda företrädarna ”offrar” en del av partiet självt eftersträvda reformer, som det kända exemplet om ökad kameraövervakning på utsatta platser i Borås, för att bevisa att de minsann fortfarande kan agera vågmästare, att de ”inte är som de andra”.

Men borde inte skamkänslorna ta över när taktiserandet direkt går ut över barnen? Över dagens skolbarn, som vare sig har rösträtt eller lär ha lust att inte få bästa möjliga förutsättningar här och nu för att få en bra grund inför vuxenlivet?

Uppenbarligen inte.

Utfallet av voteringarna under det senaste sammanträdet med grundskolenämnden är ett talande exempel. Om och om igen valde SD:s företrädare Anders Alftberg att lägga sin röst på förslag som rimmar illa med partiets tidigare opinionsbildning och förslag i fullmäktige, och vi förutsätter att det var noga uttänkt.

Men innan grundskolenämnden började ta beslut om de tilläggsyrkanden som Allianspartierna lagt fram skulle det röstas om de rödgrönas förslag till budget. Till saken hör att detta beslut, när mötet hölls 30 januari, redan var starkt försenat – en jätteorganisation väntade på besked om vilka pengar skolorna har att röra sig med 2018 när vi redan hade hunnit en månad in på budgetåret.

Ett utdrag ur grundskolenämndens protokoll. Trots att skolans budget redan var extremt försenad ville SD:s ledamot att den skulle återremitteras.
Foto: Ur grundskolenämndens protokoll
Ett utdrag ur grundskolenämndens protokoll. Trots att skolans budget redan var extremt försenad ville SD:s ledamot att den skulle återremitteras.

Vad gjorde då SD:s ledamot när de rödgrönas företrädare, nämndens ordförande Per Carlsson (S), föreslog att man skulle anta förslaget om att utöka budgeten med 20 miljoner kronor (i enlighet med Alliansens inspel)? Vilket skulle innebära att grundskolan får 17 miljoner kronor m e r än vad SD självt avsatte i sin budget i höstas.

Jo, då föreslog SD att återremittera ärendet – utan att vare sig i förväg eller under sammanträdet lämna någon närmare motivering. Vad skulle utredas ytterligare? Skulle hela verksamheten lämnas utan direktiv ännu längre?

När Alliansens olika tilläggsyrkanden därpå skulle behandlas valde SD:s företrädare att rösta med de rödgröna i flera fall, alternativt lät bli att reservera sig eller ”yrkade bifall till alternativt förslag”.

Så vad var då SD emot? Jo, till exempel:

– att förvaltningen ska återrapportera hur det går med de olika uppdrag den fått från politiken och ange en tidsplan

– att Centrum för flerspråkigt lärande ”håller en fortsatt god kvalitetsnivå”

– att ”utreda möjligheten att utöka undervisningstiden” i skolorna

– att ”ge skolorna möjligheter att erbjuda elever mer rörelse under skoldagen”

SD avstod ensamt från att reservera sig mot beslutet att förvaltningen ”säkerställer så att den extra resurstilldelningen till skolor på små orter bibehålls tills vidare på 2017 års nivå (...)”

SD avstod ensamt från att reservera sig mot beslutet att avslå yrkandet om att ”säkerställa att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017 års nivå, samt att en plan för rekrytering av personal tas fram (...)”

SD avstod också ensamt från att reservera sig mot beslutet att avslå yrkandet om att ”ta fram en plan för att förbättra studieron och tryggheten” i Borås grundskolor.

Så valde samma parti att agera som i sin budget i november poängterade att man vill ”främja skolor ute på landsbygden”.

Så valde samma parti att rösta som i budgeten skrev att ”vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas”.

Så valde samma parti att agera som på sin egen sajt skrivit att ”elevhälsan – de lokala skolornas elevhälsoteam (eht) måste personalmässigt stärkas”.

Så valde samma parti att agera som 8 januari i BT applåderade ett utspel från Moderaterna om ”ordning och reda i klassrummet (...) för arbetsro”.

SD har säkert en smart förklaring till alltihopa. Berätta lämpligen om den inför den allmänhet som lyssnar under nämndmötet 27 februari.