Ett sistaminuten-brev från Borås

Ledare Artikeln publicerades
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har fått brev från bland andra Borås.
Foto:Anders Wiklund/TT
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har fått brev från bland andra Borås.

I krig och kärlek är allt tillåtet. Därför behöver inte Borås stad och Västra Götalandsregionen skämmas när de nu slänger in omdiskuterade tågtunneln Västlänken i kampen om en ny järnväg Göteborg-Borås.

Det hör inte till vanligheterna att Västra Götalandsregionens politiska ledning, där moderaten Johnny Magnusson är ordförande, tillsammans med profilerade socialdemokrater som kommunstyrelseordförandena i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, och i Borås, Ulf Olsson, på en söndag låter publicera ett öppet brev till regeringen.

Men så skedde, och som adressat stod infrastrukturminister Anna Johansson, tillika ordförande i S-partidistriktet i Göteborg där Hermansson är vice ordförande. Men som adressat på brevet stod även Lena Erixon, generaldirektören för Trafikverket som till skillnad från ministern är urstockholmare.

Skälet till att brevet med rubriken ”Behov av ny stambana Göteborg-Borås” skickades just denna söndag är förstås att Almedalsveckan i praktiken är sista chansen till aktivt lobbyarbete och påverkan innan alla beslutsfattare drar iväg på semester. Rader av tågmöten är planerade i Visby.

När de är tillbaka från badstranden återstår i stort sett bara korrekturläsning av Trafikverkets förslag till ”Nationell transportplan 2018-2029”. 31 augusti ska Lena Erixon överlämna verkets prioriteringar till just Anna Johansson.

När ministern 6 oktober i fjol stolt presenterade infrastrukturpropositionen om totalt 622 miljarder fanns redan då oro för vad som egentligen skulle hända med det gamla beslutet – b e s l u t e t – om att faktiskt bygga sträckan Mölnlycke-Bollebygd, via Landvetter flygplats. Anna Johansson skickade ju, den i sig fullt begripliga, signalen att det skulle kännas märkligt att inte samtidigt bygga ny järnväg på hela sträckan från Göteborg (läs: Almedal) till Borås.

När regeringen så 24 mars skickade direktiven till Trafikverket om hur de skulle prioritera fördelningen av de 622 miljarderna bekräftades oron: Regeringen pekade enbart ut höghastighetsjärnvägssträckorna Hässleholm-Lund och Järna-Linköping (Ostlänken).

När Västra Götalandsregionen nyligen räknade på vad som skulle ”bli över” till sträckan Göteborg-Borås när alla andra ”måsten” på riksplanet fått sitt fanns noll till tio miljarder ”över”. Ja, det skulle kanske räcka till Mölnlycke-Bollebygd, men eftersom prislappen Göteborg-Borås bedöms till runt 20 miljarder går ekvationen inte ihop.

Så ska ”vi” stå där 31 augusti nobbade, igen, helt och hållet? Det är uppenbart att nya beslut om nya statliga medel krävs, liksom att regionen och kommuner, som Borås, också öppnar plånboken.

Som vi skrivit om och om igen är det märkligt att regeringen Löfven inte (ännu) valt att låna hos riksgälden till hela det nya järnvägsnätet. Det är även märkligt att Moderaterna ställt sig vid sidan om.

Vi gissar att Trafikverket just nu ämnar beskriva sträckan Göteborg-Borås som ”en brist” när de skickar förslaget till regeringen. Det är en viktig signal – men signaler bygger inga järnvägar.

Som vi nämnt tidigare har Borås och regionen ett uttalande i BT från december 2013 att vifta med, då nuvarande finansministern Magdalena Andersson (S) l o v a d e att ny järnväg Göteborg-Borås skulle stå klar till år 2030.

I brevet till Trafikverkets chef och regeringen väljer nu Borås, Göteborgs och regionens politiska ledningar att även påminna om ett annat citat, nämligen regeringens eget beslut om järnvägstunneln Västlänken under Göteborg från 2014. Där anges som ett viktigt skäl för bygget att ”tågtrafiken i hela regionen kan knytas ihop med viktiga knutpunkter i och utanför Göteborg”. Givetvis syftades bland annat på Landvetter och Borås.

För såväl Trafikverket som för Anna Johansson själv, som investerat mycket politisk prestige, är en succé för Västlänken-tunneln viktig. Att påminna om kopplingen till järnvägen mot Borås är måhända ett skamgrepp, men ett tillåtet sådant.