Ledare: En man med dessa åsikter ska styra en skola i Borås

Ledare Artikeln publicerades
Den före detta moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi är styrelseledamot i föreningen som fått klartecken av Skolinspektionen att öppna en muslimsk friskola i Göteborg. Waberi har sagt i SVT att sex mellan flick- och pojkvänner är ”totalt förbjudet”.
Foto:SVT
Den före detta moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi är styrelseledamot i föreningen som fått klartecken av Skolinspektionen att öppna en muslimsk friskola i Göteborg. Waberi har sagt i SVT att sex mellan flick- och pojkvänner är ”totalt förbjudet”.

Skolinspektionens väntade beslut att godkänna ansökan om att få starta en muslimsk friskola, fritidshem och förskola från 1 juni nästa år är djupt problematisk och har alla förutsättningar att försvåra integrationen och sammanhållningen i Borås.

Den slutsatsen måste kunna dras samtidigt som vi konstaterar att Föreningen Islamiska skolan i formell mening anses ha uppfyllt vad som krävs av dem i Skollagen.

Flera liberala principer kolliderar i frågan om konfessionella friskolor. Rätten att starta fristående skolor är central och har på många sätt bidragit till att förbättra undervisningen.

Som en konsekvens av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, där staten förbinds ”respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”, går i dag drygt 8 000 barn i religiösa friskolor i Sverige.

Sedan 1992 är Borås Kristna Skola en av dem. 2012 kritiserades skolanför att det genomfördes bön under morgonsamlingen. Skolan skriver i dag på sin hemsida att ”i alla årskurser har vi varje vecka en lektion kristendomsundervisning på schemat utöver grundskolans timplan.”

Borås Kristna Skola är en relativt liten verksamhet. I takt med att Sverige, och Borås, det senaste decenniet har fått en befolkning där många bekänner sig till islam är det inte konstigt att islamiska organisationer sett en marknad för egna skolor.

Föreningen Islamiska skolans ansökan, där man siktar på 500 elever i allt från förskola till årskurs nio, har gjort en relativt liten fråga i Borås stor: De barn som går i den kristna friskolan lever i de flesta fall väl integrerade i samhället och är bosatta lite varstans. Det finns skäl att anta att många av de familjer som gjort intresseanmälan till Islamiska skolan inte på samma sätt integrerat sig i majoritetssamhället.

På papperet ska den planerade skolan, förstås, vara öppen för alla. Men hur blir det i praktiken? Det är inte svårt att tänka sig att barn som kan ha särskilt stort behov av att inte ytterligare separeras från världen utanför förhindras just detta om de placeras i den aktuella skolan.

Stadgarna bakom den planerade skolan är tydlig: ”Skolan har som syfte (...) att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn skall tagas till den islamiska kulturen och det arabiska språket”.

En daglig bönestund på rasten ska anordnas, frivillig förstås, och ”föreningen avser även att erbjuda fördjupade studier inom den egna trosläran” inom ramen för det som kallas ”elevens val” och ”skolans val”. ”Islamstudier” ska ”rymmas inom kursplanen för ämnena religionskunskap och samhällskunskap”.

Islamstudier är OK enligt lagen, men man får inte begränsa ”elevens val” till att endast handla om just detta ämne, utan eleven ska erbjudas ett allsidigt urval av ämnen, enligt Skolförordningen.

Förutom de frågetecken som ovanstående väcker är det bekymmersamt att en av skolans styrelseledamöter är Abdirizak Waberi, i dag rektor för skandalomsusade Römosseskolan i Göteborg.

2009 uppmärksammades han i SVT-programmet ”Slaget om muslimerna”. Waberi sa då att han ”definitivt” vill leva i en muslimsk stat, där Koranen och profetens traditioner styr, och att ”i islam är det självklart att män och kvinnor inte dansar med varann. Vi dansar inte med varandra”, liksom att ”vi tar inte kvinnor i hand”. Att ha sex mellan pojkvän och flickvän menade han är ”totalt förbjudet”.

En man med dessa åsikter ska alltså styra en skola i Borås som hoppas på 500 elever.

Frågan om religiösa friskolors plats i Sverige har blivit svårare. Liberalerna har lanserat ett förslag om att sätta stopp för nyetableringar. Regeringen har utlovat en översyn. Kritiker mot ett förbud hävdar att tuffare regler och inspektioner måste räcka, i frihetens namn.

Alldeles säkert är dock att den integration i Borås alla talar om försvåras om Skolinspektionens beslut vinner laga kraft.