Dubbelt förtryck av kvinnor i Palestina

Ramallah Artikeln publicerades

De palestinska kvinnorna lider under ett dubbelt förtryck. I den tredje artikeln i serien Palestinska bilder möter Stefan Eklund Amal Abusrour och Amani Aruri som jobbar för en palestinsk kvinnoorganisation.

 

Amani Aruri   och Amal Abusrour jobbar för den palestinska organisationen Women center for legal aid and counselling. Foto Stefan Eklund
Amani Aruri och Amal Abusrour jobbar för den palestinska organisationen Women center for legal aid and counselling. Foto Stefan Eklund

Det palestinska samhället har starka patriarkala strukturer. En undersökning visar att ungefär var tredje palestinsk kvinna har utsatts för våld och trots att universitetsutbildningarna till 60 procent består av kvinnliga studenter har bara 19 procent av de palestinska kvinnorna ett arbete.

I Ramallah träffar jag Amal Abusrour och Amani Aruri som arbetar för organisationen Women center for legal aid and counselling. De säger att de patriarkala mönstren i Palestina oftast har sin grund i religiösa lagar.

”Koranen tolkas patriarkalt här”, säger Amani Aruri. ”Men det är fel. Koranen ser oss alla som jämlikar”.

Organisationen kämpar bland annat för lika löner, för höjd giftasålder till 18 år (det är 14 år idag) och för att kvinnor som släpps ur israeliska fängelser inte ska bli stigmatiserade.

”Män som är dömda för politiska brott är hjältar när de kommer hem. Kvinnor blir utstötta”, säger Amal Abusrour. Undantag finns, men då beror det på att kvinnorna tillhör familjer som är politiskt eller finansiellt inflytelserika.

Women center for legal aid and counselling har också hemliga gömställen för kvinnor som misshandlats och lever under dödshot. De företräder kvinnor vid skilsmässoförhandlingar, som sker vid religiösa domstolar, muslimska eller kristna beroende på vilken trostillhörighet paret har. Mannen har betydligt större möjligheter att med stöd av lagen få vårdnaden av barnen vid en skilsmässa.

Amal Abusrour och Amani Aruri berättar att de motarbetas av konservativa moskéer vars imamer ofta anklagar dem för att ha en dold agenda; att de vill föra in en främmande kultur i det palestinska samhället.

Den israeliska ockupationen gör heller inte deras arbete lättare. De tusentals palestinska män som arbetar i Israel och under förnedrande former tvingas vänta i timtal vid gränspassagerna låter ofta sin frustration gå ut över kvinnorna när de kommer hem.

”Vi behöver därför också rikta våra insatser mot männen och få dem att bli medvetna om de mönster som finns och dess konsekvenser”, säger Amal Abusrour.

Women center for legal aid and counselling startade 1991 och finns på flera platser i Palestina. Den är, förstås, också en stark motståndare till den israeliska ockupationen. ”Kvinnor i Palestina lyder under ett dubbelt förtryck – av en ockupationsmakt och av ett patriarkalt palestinskt samhälle”, säger Amal Abusrour.