Dubbelt fel av Borås stad

Ledare Artikeln publicerades

Det liknar ocker, att kräva en före detta restaurangägare för tillstånd och och inspektion av en verksamhet som är nedlagd. Den sortens regelrytteri bör Borås stad hålla sig för god för.

En återkommande källa till folklig vrede är myndigheter och förvaltningar som agerar stelbent och inskränkt. I måndagstidningen kunde BT:s reporter Hanne Parviainen berätta om ett sådant fall, där en kafé- och restaurangägare i Borås som inte bedriver någon verksamhet ändå krävs på betalning för verksamhet som miljöförvaltningens tjänstemän inte behöver utföra.

Micke Tuvenäs, som tidigare drev Almenäs café & kök, kallar kommunens agerande för maktmissbruk. Det är en rimlig beskrivning om man beaktar just det faktum att han vid den tiden som kommunen vill ha betalt för inte hade någon verksamhet som krävde just tillstånd, tillsyn eller inspektion.

Enklare uttryckt – restaurang- och caféverksamheten var nerlagd. Spisen var kall, dörren var låst. Det serverades varken stora stark eller svagare alternativ. Det var stängt.

Ändå vill kommunen ha drygt 4000 kronor för livsmedelstillsyn av sådant som varken finns i köket eller som längre serveras. För att det är stängt.

Ändå fick han en faktura för tillstånd för alkoholförsäljning på 5127 kronor. Trots att det bokstavligen är färdigserverat och urdrucket.

”Jag trodde att tillsynsavgifter tas ut för kontroller som kommunen måste utföra, men i mitt fall finns ju ingen verksamhet att kontrollera under detta år. Varför ska jag då betala? Jag tycker att det är oerhört märkligt”, sa Tuvenäs till BT:s reporter.

Och ja, det är märkligt. Oerhört märkligt att reaktionen från ansvarig på miljöförvaltningen inte är att det givetvis är fel på reglerna och att dessa skyndsamt måste ändras. Det sunda förnuftet säger ju att om regler inte kan motiveras på annat sätt än att de till varje pris och för sin egen skull måste följas oavsett hur motstridiga de än är för det allmänna rättsmedvetandet, då ska de heller inte följas.

Det rimliga hade varit att från tjänstemannahåll i Borås stad istället med nit och allvar ta upp saken med politikerna. Det är naturligtvis helt orimligt att någon ska behöva betala för tjänster som kommunen inte utför.

Och det är direkt hårresande att kommunens tjänstemän inte ser att något blir alldeles galet i resonemanget om blind regellydnad. Ty om kommunen dessutom kräver två olika restauratörer betalt för samma tjänster i samma restauranglokal – trots att den ene inte har med denna verksamhet att göra – så är det en form av dubbeldebitering.

I andra sammanhang hade sådant betraktats som ocker. Något som Borås stad nog bör hålla sig för god för.