Djuren är väl också mänskor, eller?

Ledare Artikeln publicerades
Men är dom inte gulliga!?
Foto: Borås Djurpark
Men är dom inte gulliga!?

Lejonungarna i Borås djurpark, de är ju så söta. Ja, djur och människans relation till dem har sannerligen varit i rubrikerna under veckan.

Borås djurpark hamnade i strålkastarljuset när nyheten om att parken avlivar huvuddelen av sina lejonungar kablades ut i SVT.

Trots att det aldrig varit någon hemlighet väckte historien sedvalig upprördhet. Djurparken försvarar sig med att det handlar om artbevaring. Men kritikerna menar att djurparkers främsta syfte inte alls är att bevara arter – utan att tjäna pengar. (Tydligen har kritikerna inte tittat på Borås djurparks bokslut. Där kan man få intrycket att djurparker mer är till för att ta tillvara överskott från kommunala energibolag.)

Lejonets kusin katten har också fått media i veckan. Regeringen fattade beslut om att lägga fram ett förslag på ny djurskyddslag till lagrådet. Där vill regeringen att det ska förtydligas att det är brottsligt att överge tamdjur – en åtgärd som främst avser katter. Förslaget har tolkats som ett sätt att hjälpa det krisande Miljöpartiet att visa resultat för sina kärnväljare. Varför skulle debattartikeln om saken i DN annars var undertecknad inte bara av ansvarig minister Sven-Erik Bucht (S) utan också av klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP)?

Kattutspelet skapade givetvis också debatt i sociala medier. En vanlig åsikt tycks vara att kattens status måste höjas. Regeringen har haft örat mot marken och lovar att särskilt utreda införandet av märkning av kattdjur. Katter förväntas uppvärderas till en nivå motsvarande hund.

I den nya djurskyddslagen slår regeringen också ned på cirkusnäringen där det i framtiden ska bli förbjudet att ha med sjölejon och elefanter i föreställningar. Också detta vållade debatt. Ledarskribenten Jenny Sonesson på Göteborgs-Posten drog en lans för delfinerna som hon menar inte borde få hållas i bassänger.

Mink i bur.
Foto: Youtube
Mink i bur.

Det återkommande argumentet är principen om att djur ska kunna leva ut sina naturliga beteenden. Det är en princip som nu kan bli slutet för den svenska minkindustrin som årligen avlivar runt miljonen minkar. Intressant nog har den aldrig förbjudits, men nu kanske regeringen har hittat ett indirekt sätt. Minken har simhud mellan tårna, påpekar MP-Lövin, vilket talar för att den i naturligt tillstånd bör ha tillgång till vatten. Minknäringens marginaler tillåter dock knappast bygget av bassänger.

Det är uppenbart att djur väcker allt mer känslor och politiker kan använda känslorna för att vinna sympatier. Synen på djurs rättigheter varierar också mellan olika kulturer. Den nuvarande svenska djurskyddslagen från 1988 lär vara världens i särklass mest omfattande. Samtidigt begränsar reglerna till exempel jordbrukets möjligheter att konkurrera på en internationell marknad.

Oavsett vilka vackra ambitioner man har finns det en motsättning mellan produktion och att väl ta tillvara djurens intressen. Likaså kan det finnas skäl att hålla djur instängda och använda dem vid till exempel uppvisningar för att öka människors intresse och kunskap om djuren. Balansen ligger i att inte åsamka djur onödigt lidande, men samtidigt inte sudda ut gränsen mellan djur och människa.

I SVT på 70-talet var den här ugglan i programmet ”I fablernas värld” en långkörare.
Foto: SVT
I SVT på 70-talet var den här ugglan i programmet ”I fablernas värld” en långkörare.

Det sistnämnda – att förmänskliga djuren, så kallad antropomorfism – verkar vara en ständigt närvarande risk, möjligen stigande i takt med utvecklingen av den animerade filmindustrin och redan i SVT:s ”I fablernas värld” på 70-talet fick vi höra sången om att ”djuren är väl också mänskor”.

Men när djuren tolkas just som människor gör vi dem ofta mer illa än vi förstår. Exemplen i vår samtid är många. Hundar kan leva fem eller sex extra år, men endast tack vare upprepade operationer och omfattande medicinering. Minkar som av aktivister släpps ut till en frihet dör ofta svältdöden. Tigern som art skulle sannolikt vara utrotad om människor inte hållit dem i fångenskap för att sprida intresse och kunskap.

Människans djurhållning bör alltid diskuteras, men att – likt organisationen Djurens rätt – uppröras över att somliga lejonungar avlivas i Borås blir inte vidare seriöst.

Nu påminner Liberalernas ungdomsförbund i Södra Älvsborg att partiet anser att Borås stad bör sälja djurparken, vilket även denna ledarsida argumenterat för. Men när LUF menar att ”avlivningarna av friska lejon måste resultera i politiska konsekvenser... ska man föda upp djur får man se till att man kan ta hand om dem”... ja, då blir det väldigt mycket politiska äpplen och päron.