Dålig favorit i repris

Ledare Artikeln publicerades

Det vilar något lätt komiskt över den socialdemokratiska småföretagarpolitik som nu tar form. Svaret på frågan: ”Har ni hört den förut?” Blir helt klart ett ”ja”, och det flera gånger om.

Lite yrvaket konstaterar Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo på DN-debatt (29/2) att småföretagare har samma behov som vanliga anställda, även de blir sjuka och förlorar jobbet.

Nähä, är det sant? Det innebär alltså att småföretagarna är som vilka människor som helst?

Det är, försiktigt uttryckt, inte första gången s förklarat sig vara småföretagarnas vän, utan att de för den skull går målgruppen till mötes. Göran Perssons rundabordssamtal med Svenskt Näringsliv för några år sedan gjorde inga större avtryck. Inte heller partiordförande Mona Sahlins år i näringsdepartementet 1998–2002. Det var för övrigt strax efter att hennes eget försök som småföretagare slutat i konkurs.

Den senaste given kommer att presenteras av socialdemokraternas rådslag i maj där Österberg och Astudillo är ordförande. Men inte heller denna gång lär småföretagarna få de svar de helst av allt vill höra.Företagarna efterfrågar mindre regelkrångel, sänkta arbetsgivaravgifter och uppluckringar av Las. Svaret från Sahlin & co stavas utbildning i entreprenörskap inom skolan och mer fortbildning på arbetsmarknaden.

Visst är det bra om eleverna får upp ögonen för företagande, andelen nyföretagare är alldeles för låg. Vidare ligger det något i Österbergs och Astudillos kritik att regeringen skurit ner för mycket på vuxenutbildningen, även om resultatet ute i kommunerna inte blivit så allvarligt som befarat. Spetsig arbetsinriktad utbildning är en nödvändighet för industrins utveckling.

I övrigt är resultatet från rådslaget så likt regeringen att det blir lätt förvirrande. Man uttrycker sig numera positivt om lärlingsutbildningar och det talas om arbetslinjen som en ”balans mellan rätt och plikt”. Med det senare menas att det tidigare lagts för mycket fokus på kraven från den arbetslöse, läs bidragslinjen. Dessutom skall de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden få skattelättnader, varianter av instegs- och nystartsjobben alltså.

Om socialdemokraterna lyssnar till rådslagsgruppen blir det svårt för väljarna att hålla isär begreppen i nästa valrörelse. Alltmedan småföretagarna än en gång hamnar vid sidan av.

Ledarredaktionen