Bred: Älgen har en given plats i vår kultur

Ledare Artikeln publicerades
Skogens konung, en kulturvarelse.
Foto: Kleiven,Paul
Skogens konung, en kulturvarelse.

I dag inleds årets älgjakt i Västra Götaland. Fortsatt jakt förutsätter att rovdjurens och skogsindustrins intressen balanseras med älgens.

Först kom älgen. När forskarna räknar motiven på de hällristningar som funnits runt om i det som är dagens Sverige dominerar älgen som motiv. Älgar avbildas i realistiska jaktsituationer och älgbilder förekommer också som symboler på till exempel skepp.

Våra förfäder tycks både ha jagat och haft en kult kring älgen. Lite som idag med andra ord. Ättlingarna till människorna som ristade älgar i sten delar nu youtube-klipp på älgar som attackerar villaägare, sparkar sönder gräsklippare eller berusar sig på äpplen.

Nyligen kom den läsvärda boken ”Älskade älgar – fakta, myter och grytor” i nyutgåva på Mittmedia förlag. Journalisten Torsten Blomquist ger en introduktion till älgen som både naturligt och kulturellt fenomen. Fascinationen för det stora djuret har bestått över årtusenden och är fortfarande påtagligt. Det lockar också turister till Sverige. Särskilt tyskar har visat sig vara lätta att attrahera. I Tyskland jagades älgen ut redan på 1100-talet.

I Sverige föds det dock nu runt 100 000 älgar per år. Älgstammen är stark bland annat därför att ett modernt skogsbruk ger mycket mat. Men betestrycket kostar den inflytelserika industrin pengar. Det finns därför krafter som skulle vilja minska älgstammen radikalt. Man finner argument i kostnaderna för skogsindustrin, men också i trafikolyckor och på senare tid även i klimatet.

Men det akuta hotet mot älgen på vissa håll är vargen. Sett över riket och sett till allt klövvilt står rovdjur bara för några få procent av dödade djur. Men ser man lokalt där vargstammen är stark så försvinner älgen mer eller mindre från området. Älg är vargens favoritbyte. I delar av Värmland har älgjakten i år fått ställas in på grund av brist på älg. Kanske hade det ändå varit svårt att jaga. Få jägare vill släppa älghund i marker där det finns gott om varg.

Att älgjakt ställs in kan låta som ett litet problem. Men älgjakten har en viktig social funktion på landsbygden. Veckorna i oktober blir på många orter till hemvändardagar. Familjer som för länge sedan flyttat till storstaden väljer på grund av jakten att ha kvar en fastighet och en relation till bygden de kommer ifrån. Kring jakten samlas människor som inte umgås till vardags. Centerpartisten och sverigedemokraten går i samma drevkedja och tvingas tala med varandra över kaffet.

För att kulturen kring älgen ska kunna fortleva måste älgens intressen balanseras mot till exempel skogsindustrin och rovdjuren. Exemplen med av-älgade bygder visar att lagstiftarna och länsstyrelserna ännu inte hitta den balansen.