Bra klimatavtal ingen kinapuff

Ledare Artikeln publicerades

I hemlighet har USA och Kina förhandlat fram ett klimatavtal för att minska utsläpp av växthusgaser. Just det, ett avtal. Ett sådant där som inte gått att få fram tidigare.

Nu gick det, och det hände när klimatrörelser världen över sov sött eller var upptagna med annat.

Så god morgon på dig, miljöminister Åsa Romson! Medan du sov har klimatpolitiken uppgraderades från kinapuff till verklig sprängkraft!

Detta är den bästa klimatnyheten på länge. För första gången går Kina med på begränsa sina utsläpp och USA förbinder sig att göra drastiska minskningar till 2025.

Kina är utan konkurrens den största klimatboven som världen känner. Nu har president Xi Jinping knutit sin heder och sitt land till löftet att före 2030 ”eller tidigare om det går” minska utsläppen. Alltså inte bara minska utsläppsökningstakten.

Dessutom ska Kina öka den andel av energiproduktionen som är ”utsläppsfri” med 20 procent. Det medför i praktiken att ytterligare 800 – 1000 gigawatt ska produceras med hjälp av i första hand kärnkraft, men också med vind- och solkraft och liknande.

Det innebär således en industriell utmaning som i all sin väldighet är smått ofattbar: Kina ska således producera mer ren energi i nya anläggningar än vad man idag producerar i alla sina kolkraftverk. För att jämföra med avtalspartnern USA så motsvarar denna produktionsökning all elproduktion i hela USA!

För USA:s del innebär avtalet att man dubblar tempot i sitt arbete med att minska utsläpp av klimatfarliga växthusgaser. Detta går att genomföra, lovade Barak Obama på en presskonferens i Peking nu på morgonen svensk tid.

Han hoppades också att avtalet skulle inspirera alla världens ekonomier att vara ambitiösa, utvecklade som outvecklade, och att det därmed skulle kunna bli ett nytt och bättre klimatavtal att underteckna i Paris om ett år.

Godmorgon världen! Det ljusnar