"Borås tar ansvar för demokratin"

Ledare Artikeln publicerades

Katarina Larsson riktar kritik mot valnämndens kampanj för ökat valdeltagande i regionvalet, och menar att detta är något som Borås stad borde låta bli.

Valnämnden, och alla partier i denna, är av en annan uppfattning. Att uppmärksamma väljarna på att det är omval och uppmana dem att göra sin röst hörd är viktigt i alla val. Frågan här är vem som ska syssla med vad.

Katarina Larsson uppfattadekampanjen som en partikampanj, men det var den inte. Partierna står för politiken och dess innehåll, nämnden står för att uppmana folk att gå till vallokalerna. Tar man del av kampanjen ser man att den inte har något politiskt innehåll utan enbart syftar till att informera väljarna om att de ska gå och rösta.

Partiernas uppgift är att lyfta frågorna och att göra valet angeläget för medborgaren. Om man lyckades med det, är en relevant fråga men den ligger lite utanför denna diskussion.

Borås stad är en politiskt styrd organisation och tjänstemännen fattar beslut och bedriver verksamheten mot bakgrund av detta. Alla är överens om att demokratin är fundamentet för det arbetet, alla är också överens om att ett högt valdeltagande är garanten för förtroendet för den verksamheten.

Detta gör det naturligt att bedriva aktiviteter som riktar in sig på deltagandet i demokratin och inte på partipolitiskt innehåll. Det är i ljuset av detta man ska se Borås stads opolitiska omvalskampanj.

Att arbeta för att främjadet demokratiska deltagandet är inte bara partiernas uppgift – tvärtom är det ett ansvar för oss alla. I det här sammanhanget kan man notera att Borås Tidnings chefredaktör i söndags, på första sidan, uppmanade väljarna att gå till valurnorna. Ett vällovligt initiativ som inte ska ses som partipolitik, utan som att också BT tar ansvar för vår demokrati.

Vi instämmer helt i att det låga valdeltagandet var tråkigt och vi tror också att partierna måste ta lärdom av detta och göra sitt budskap mer relevant. Däremot förbehåller vi oss den demokratiska rätten att tycka att Borås stad även fortsättningsvis kan verka för ett ökat valdeltagande.

Andreas Ekström
ordförande (S), valnämnden

Maj Steen
vice ordförande (M), valnämnden

BT svarar:Nu var det ju inte precis risken för att någon valvill väljare skulle tro att Borås börjat kampanja för enhetstaxa i kollektivtrafiken eller något annat partipolitiserat budskap, som jag varnade för.

Formuleringen med”Boråspartiet” var en bild, för att försöka tydliggöra att när Borås stad kampanjar väljarna till valurnorna är man inne på ett område som är partiernas. Men var jag otydlig så tar vi det igen:

Precis som Ekström och Steen hyllar jag högt valdeltagande. Därför är det viktigt att kommunen tillhandahåller en infrastruktur (det är en liknelse, jag menar inte att kommunen ska bygga järnvägar till torget) för valet. Det vill säga ser till att det är enkelt och rättssäkert att gå och rösta.

Valstugan på Stora torget har jag upprepade gånger prisat och gör det gärna igen. Lokaler för förhandsröstning, välutbildade valförrättare, ordning och reda i vallokalerna och så vidare – glasklara kommunala uppgifter.

Men när kommunendärtill ska ut och trängas bland de kampanjsugna partierna, ger man sig ut i en opinionsbildande terräng som är partiernas arena. Att väcka engagemang för själva politiken är rimligen deras uppgift.

Måhända är det tristare att lägga pengar på att utbilda valförrättare än att med skattepengar förse stadens kaféer med kommunala valservetter och tävla om pris för flådiga affischkampanjer. Men i mina ögon är det förra en mer relevant insats för demokratin än den senare.

Om inte annatkan kanske det faktum att det inte blev något högre valdeltagande, trots de 250.000 kronorna som kommunen lade ut på kampanjen, rendera till viss eftertänksamhet hos valnämnden.

Katarina Larsson
politisk redaktör