Borås-tåget en kamp mot stockholmsk närsynthet

Ledare Artikeln publicerades
I torsdags publicerades denna debattartikel i tidningen Dagens Samhälle, där ett antal tunga S-, M- och C-politiker i Stockholms- och Mälardalsområdet helt oblygt försöker övertyga staten om att skrota planerna på höghastighetsjärnvägen.
Foto:Dagens Samhälle
I torsdags publicerades denna debattartikel i tidningen Dagens Samhälle, där ett antal tunga S-, M- och C-politiker i Stockholms- och Mälardalsområdet helt oblygt försöker övertyga staten om att skrota planerna på höghastighetsjärnvägen.

Det vore inte att förvåna om Trafikverket på torsdagen säger att ett ”omtag” krävs för ny järnväg Göteborg-Borås, och att det därför inte går att placera in en byggstart i kommande planeringsperiod.

Men om så blir fallet, när generaldirektören Lena Erixon vid lunchtid på torsdagen överlämnar förslaget till infrastrukturplan till regeringen, bör det betraktas som ett svepskäl.

Som vi beskrev i onsdagens tidning leder ju regeringens strategi, att låta finansiera höghastighetsjärnvägarna över den löpande statsbudgeten i stället för att låna via riksgälden tillsammans med direktivet att börja bygga sträckorna Ostlänken (Järna-Linköping) och Hässleholm-Lund, till att plånboken är tom när det kommer till att uppfylla finansminister Magdalena Anderssons (S) vallöfte från 2013, om att ny järnväg Göteborg-Borås skulle stå klar år 2030.

Om Trafikverket och regeringen verkligen vore angelägna om att klara detta löfte, måste det utredningsarbete som återstår – inte minst kring bansträckning och stationsläge i Borås – gå att klara av relativt snabbt.

I onsdagens tidning ställde vi frågan ”har Miljöpartiet och västsvenska socialdemokrater i riksdagen ansträngt sig nog?". Det menar i vart fall MP-regionrådet Birgitta Losman, som samordnat Västra Götalandsregionens tåg-lobbying, att hon har, och vi har inga skäl att inte tro henne. ”Svaret är ja. Socialdemokraterna får svara för sig själva. Men det är ju som ni skriver att separat finansiering är nödvändig, och att regeringen måste ta detta, och att det är Moderaternas ansvar att inte fälla en sådan lösning. Jag har sedan länge sagt till Trafikverket att det inte är Västsveriges uppgift att lösa deras budgettekniska problem. Därtill har Trafikverket kraftiga effektivitetsproblem generellt”, säger Losman till ledarsidan.

För den som följer spelet kring järnvägsinvesteringarna är det uppenbart att starka politiska krafter i Stockholm och Mälardalen kämpar emot hela idén med höghastighetsjärnvägen. Ett färskt exempel är den debattartikel som det socialdemokratiska trafiklandstingsrådet i Stockholm Erika Ullberg, Moderat-kollegan Erik Langby och tunga C- och S-politiker i Sörmland, Uppsala och Örebro skrev i tidningen Dagens Samhälle förra veckan, där de helt oblygt sa: ”Vi prioriterar våra pendlare och godsleveranser framför storskaliga och kostsamma projekt som kommer att öka trafikbelastningen ännu mer”.

Det är en generande, om än inte förvånande, stockholmsk närsynthet.

Artikeln besvarades i tisdags av trafikutskottets miljöpartistiska ordförande Karin Svensson Smith. Det hör inte till vanligheterna att vi håller med henne, men här finns det skäl att citera: ”Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg drar den regionala trafiken dubbel vinst. (...) Att lappa och laga i det befintliga nätet ger inte i närheten av samma nytta till regionerna.”

Vi har skrivit det förr och gör det igen: Det är förvånande att Stefan Löfven inte ser tillfället att göra detta samhällsbygge till en valfråga, om moderater och liberaler i riksdagen fortsätter att ängsligt titta i backspegeln.