Borås ska inte vissla falskt

Ledare Artikeln publicerades
Kommunalrådet Malin Carlsson
Foto: Foto: Jan Pettersson
Kommunalrådet Malin Carlsson

Det får inte råda tvivel om att exempelvis utredningar efter ett visselblåsarlarm genomförs utan politisk påverkan.

I februari i år kunde Borås Tidnings reportrar Anne Bengtsson och Rebecka Åsbrink Claesson rapportera om att stadsrevisionen ännu en gång riktade skarp kritik mot hur ärenden till kommunstyrelsen bereds. Underlagen håller inte måttet; det finns inga garantier för att de är opartiskt och allsidigt belysta av tjänstemännen. Den modell som används leder därmed till brister vad avser ”demokratiska värden om allmänhetens insyn och opartiskhet”.

”Ärendeberedningen sker utefter den politiska viljan till beslut i ärendet och blir på så sätt inte mer berett än vad som krävs för beslutsinriktningen”, sa kommunens revisionschef Andreas Ekelund i en kommentar. Men till ingen nytta, eftersom kritiken även denna gång fick klinga ohörd.

Mot bakgrund av denna återkommande kritik hamnar de senaste veckornas turer kring den anmälan om kränkande särbehandling och den därpå följande utredningen som har genomförts av Borås stads Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i något av en gråzon.

Det utpekade kommunalrådet är Malin Carlsson (S) och det ska enligt utredningen vara hennes före detta politiska sekreterare som har särbehandlats. Till sitt innehåll är den offentliggjorda texten explicit i detaljer men begränsad i omfång. Det är viktigt att notera att Malin Carlsson inte har fått lämna sin syn på saken. Inte heller kan det hela frikopplas från den pågående konflikten inom Socialdemokraterna.

Men utan att ta ställning i sakfrågan om särbehandling har förekommit eller ej, går det inte att komma ifrån att Malin Carlssons egna ord i en kommentar till BT sätter fingret på en öm punkt:

”Jag är väldigt kritisk till hur utredningen har gått till och undrar vem som ligger bakom att man har fått göra på detta vis”.

Lägg Carlssons ord intill den upprepade kritiken från den stadsrevisionen och frågan infinner sig på ett osökt sätt: Är det rimligt att kommunens tjänstemannaorganisation ska utreda personer och funktioner som till övervägande del får betraktas som hemmahörande inom ett partis besluts- och intressesfär?

Svaret på den frågan blir dock otydligt om det frikopplas från den tidigare kritiken mot en situation där politikerna kan utöva inflytande på hur beslutsunderlag och utredningar genomförs.

Borås stad ska inte misstänkas för att ”vissla falsk”. Kränkande särbehandling men också politisk klåfingrighet och påverkan måste tas på största allvar.

Måndagens kommunstyrelsebeslut – efter ett initiativ från Sverigedemokraterna – om att visselblåsarfunktionen måste ses över så att alla som berörs garanteras anonymitet och sekretess kan kanske bli början till en bättre ordning på alla nivåer.

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.