Borås får ”bispår” - Bollebygd har chansen

STOCKHOLM Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Borås Stad har fått ett svårsmält bud av Sverigeförhandlingen. Förslaget om en station ovan jord invid den nuvarande innebär att såväl Simonsland och Högskolan kan behöva rivas. För det ”omöjliga” budet förväntas Borås också förskottera 108 miljoner. Men Bollebygd ska inte ge upp hoppet. Sköter de sina kort väl och betalar bra är en station inte utesluten där.

Inför 18 representanter från Borås, Bollebygds och Ulricehamns kommuner samlade tillsammans med 300 andra politiker och experter från hela södra Sverige i Oscarsteaterns stiliga salong från 1906, lät Sverigeförhandlingen Kartan med stor K projiceras upp på den vita duken:

Kartan som visade vilka 13 orter som Sverigeförhandlingen anser ska ha stationer längs höghastighetsjärnvägen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Inga jubel. Inga besvikna visslingar. En och annan suck.

Som ledarsidan misstänkt på senare tid har kostnadslarmet från Trafikverket i december tvingat statens förhandlare att dra i nödbromsen. Därför fanns alltså Borås med på kartan, men inte Bollebygd eller Ulricehamn.

Ledarsidan skrev tidigare i dag om att Borås får ett så kallat bispår, ett stickspår, ovan jord för stationen. Det framgår också nu, när budet sen måndagseftermiddag blivit offentligt.

Den tänkta stationen placeras i förhandlingsbudet invid den nuvarande. Men Borås Stad har som bekant lobbat hårt för en underjordisk station.

Huvudskälet till att Sverigeförhandlingen, som väntat, nobbar stadens idé är sanden under centrum/Stora torget; man måste gräva sig minst 60 meter ner för att komma under lagret av sand, ner till urberg. Därmed drar också kostnaden iväg.

Men det förslag som förhandlarna lanserat är alltså i stället en station ovan jord, där spåren – enligt den korridor som Trafikverket utrett – bildar en bred korridor genom centrala staden, från regementet via nuvarande stationsområde bort mot Knalleland. Kravet är att allt ska vara planskilt med standard för att klara att höghastighetståg stannar. De flesta höghastighetstågen, som bara ska passera, är dock i förslaget tänkta att dras i en tunnel under staden.

Att Borås politiker var nedslagna av beskedet är begripligt. ”Det här är den för staden sämsta av alla de sju olika korridorer som Trafikverket utrett. Det är helt enkelt otänkbart för oss, det skulle demolera stan”, sa Ulf Olsson (S) och fick medhåll av såväl Annette Carlson (M) som Morgan Hjalmarsson (L) och Tom Andersson (MP).

Något verkar ha gått alldeles snett i kommunikationen. Borås Stad säger att man varit närmast övertydliga gentemot Trafikverket om att ”korridor gul”, som är arbetsnamnet, skulle ha alltför brutala konsekvenser, ”vi måste riva mängder av bostäder”, som Annette Carlson formulerar saken.

Enligt Ulf Olsson förefaller Borås budskap till Trafikverket inte ha gått fram till Sverigeförhandlingen, det beskedet fick man under dagens möte. ”De har fått ny information nu kan man säga”, som Ulf Olsson uttrycker saken.

Oavsett vem som inte varit tydlig här är det dock bara att hålla med: lagt förslag är inte bra för Borås stadsutveckling.

Borås Stad får rannsaka sig hur man skött lobbyarbetet. Här finns många frågetecken. Men nu krävs skicklig diplomati från Borås sida. Det är bara att instämma i Ulf Olssons ord, att ”vi har ett knepigt läge”. Minst ingrepp i staden vore förstås ett externt, sydligt läge. Men det slår å andra sidan hårt mot regiontrafiken/arbetspendlingen. Ett Moment 22. Ett mycket snabbt nytt möte med Sverigeförhandlingen måste till. Bjud in dem till rundvandring. Klockan är fem i tolv.

Pengarna som Sverigeförhandlingen vill ha är i sammanhanget en bisak. Ett förskott på 108 miljoner i ”projektmedel”. Men därtill pengar som Borås antas tjäna på nya bostäder. Där anger Sverigeförhandlingen att staden ”senast 2035 ska uppföra 16 100 bostäder”. Men endast en bråkdel kan antas bli en konsekvens av just höghastighetstågen.

Inte heller för Ulricehamn var det någon vacker dag. Enligt uppgifter till ledarsidan har Sverigeförhandlingen och Trafikverket ryggat tillbaka inför både kuperingen vid Ulricehamn och för att banan skulle bli flera kilometer längre än om man går ”raka spåret” från Borås och vidare mot Jönköping. Sverigeförhandlingen bedömer att en spårdragning förbi och station i Ulricehamn skulle öka kostnaden med bortåt fem miljarder. Det låter mycket, men vi talar om ett projekt som enligt den ene av förhandlarna, HG Wessberg, kan komma att kosta runt 250 miljarder kronor.

Det är givet att det rent jobbpendlingsmässigt hade varit mycket attraktivt med stationer i Sjuhärad i såväl Ulricehamn som Bollebygd. Men det går samtidigt att begripa att förhandlarna valt att hoppa över Borås grannkommuner. För Ulricehamns och Bollebygds del skulle det ha handlat om stationer enbart för regionaltåg. Men vi ställer oss frågande till om Västra Götalandsregionen och Västtrafik verkligen kan räkna hem de skattepengar som skulle krävas för att finansiera denna regionaltrafik. Ännu har vi inte sett någon kalkyl på detta.

Bollebygds kommun torde ha räknat med att de skulle få en station eftersom regeringen ju redan har beslutat att höghastighetsbana ska byggas mellan Mölnlycke och Bollebygd. Stationsläge finns inritat på Trafikverkets månadsgamla kartor. Kommunen har också presenterat ambitiösa planer för ett stort bostadsbyggande runtikring den tänkta stationen mellan Bollebygd och Rävlanda.

Men Sverigeförhandlingen tycker att avståndet till Borås och Landvetter är för kort för att motivera kostnaden för station. Det går att begripa.

Men: ledarsidan tror inte att loppet är kört för Bollebygd. Vi ställde en direkt fråga till förhandlaren HG Wessberg efter presentationen för politikerna och han lämnade en öppning. Eftersom det redan är klart a t t järnvägen dras förbi Bollebygd, så blir det en ekonomisk fråga med eventuellt stationsbygge och bispår. Om Bollebygd skulle erbjuda sig att ta hela kostnaden för station/bispår ”så blir det en fråga för hur våra förhandlingssamtal går, hypotetiskt sett kan man tänka sig detta”, säger Wessberg.

Här skulle även Västra Götalandsregionen vara en viktig part, som upphandlare av regionaltrafik. Bollebygd torde ha en insatt medspelare i Birgitta Losman, Miljöpartiets tunga regionråd, som bor där.

Borde höghastighetsbanan alls byggas? Är det värt pengarna? Om det för Sverige är värt att lägga runt 250 miljarder på en järnväg där knappast någon vet hur vi vill transportera oss om 20 år – självkörande elbilar på Rv 40? – är en annan fråga där oenigheten är djup.

”Det finns en mycket stor kostnad i att inte göra något”, sammanfattade HG Wessberg.

Ja, de politiker som planerade dagens stambanor för 150 år sedan kunde inte heller annat än använda fingertoppskänslan.

De som, likt tunga M-kommunalrådet Bo Frank i Växjö, anser att ”det här framstår som ett projekt som bara handlar om att knyta samman Stockholm, Göteborg och Malmö”, har onekligen en poäng. Sådan blir bilden. Det återstår verkligen att se hur paketet ser ut när det har tråcklats igenom riksdagen om ett par år.

Men: Nu vet Sjuhärad ändå att Borås får en station. Frågan är bara var. Dagens besked måste omarbetas. Att Bollebygd och Ulricehamn i utgångsläget blir utan är förstås en djup besvikelse för dessa orter. Men med smarta matarbussar till Jönköping, Borås och Landvetter öppnar sig ändå stora möjligheter.