Avreglera mera!

Ledare Artikeln publicerades

Det gemensamma borgerliga valmanifestet 2006 inleds med att alliansen vill ”återskapa tron på framtiden och Sverige som ett framgångsrikt land”.

Under 1900-talet var Sverige ett av världens mest framgångsrika länder. Grunden för detta lades på 1800-talet då omfattande regelförenklingar genomfördes för näringslivet.

Ökad näringsfrihet möjliggjorde för nya uppfinningar, näringar och arbetsmetoder. Sverige klättrade i välståndsligan från botten till toppen. Orsakerna bakom den svenska framgångssagan är tämligen oomtvistade inom den ekonomisk-historiska forskningen.

Sedan 1970-talet har utvecklingen gått i annan riktning. Vi har sett en explosion av olika förordningar och lagar som hämmar företagande och entreprenörskap. Svenska företag måste idag rätta sig efter 1.200 lagar och följa 2.200 förordningar.

Det var därför naturligt och smart av alliansregeringen att ge sig i kast med en ny omfattande kamp mot krånglet.

Regelförenklingsarbetet 2.0 är ambitiöst. Svenska företagares kostnader för förordningar och regler ska under mandatperioden minska med 25 procent. För företagen innebär det ökade intäkter på omkring 25 miljarder om året.

Två år in i mandatperioden var det dags för Nutek att utvärdera de hittills uppnådda resultaten. Tyvärr visade utredningen som kom i veckan att regelkostnaderna under alliansens första tid inte har minskat. Tvärt om har de ökat med nästan två miljarder kronor.

Enligt regeringen beror det till stor del på att gamla socialdemokratiska lagar som den omvända byggmomsen och personalliggarna har trätt i kraft. Självfallet ligger det en del i det.

Nutek framför dock en annan orsak som troligen utgör ett ännu större problem. Endast ett fåtal departement och myndigheter prioriterar idag arbetet med att utreda konsekvenserna av nya regler. Det leder ofta till att nya kostnader tar vid när gamla försvinner. Här måste genomgripande attitydförändringar till.

Om alliansföreträdarna menar allvar med att Sverige åter ska bli ett framgångsrikt land, så måste de på allvar prioritera regelförenklingsarbetet. Det gäller alla borgerliga partier.

Ledarredaktionen