Är det så här Löfven vill ha det?

Ledare Artikeln publicerades
I LO:s valfilm finns det inga gränser för vad som går att påstå om Moderaterna. S-politikern och LO-förtroendevalda Malin Sjunneborn – i filmen presenterad som enbart ”undersköterska” – menar bland annat att med Moderaterna vid makten får hon ”inte skaffa barn”.
I LO:s valfilm finns det inga gränser för vad som går att påstå om Moderaterna. S-politikern och LO-förtroendevalda Malin Sjunneborn – i filmen presenterad som enbart ”undersköterska” – menar bland annat att med Moderaterna vid makten får hon ”inte skaffa barn”.

Stefan Löfven behöver inte sjunga ”Kumbaya” i valrörelsen. Men han kan åtminstone se till att hans egna i partiet och facket inte ljuger om motståndarnas politik.

Föga förvånande har LO producerat en propagandafilm som målar ut Moderaterna och Alliansen som ett hot mot fackets medlemmar. Det kan trots allt betraktas som något som ligger inom ramen för LO:s politiska uppdrag, att använda medlemmarnas pengar för att agera stödtrupp åt Socialdemokraterna.

Två budskap står i centrum för ”En historisk uppgift”: Lönerna sänks med 30 procent och jobben försvinner. Ett budskap som ofta används i socialdemokratisk retorik men som saknar förankring i verkligheten. Ett annat sätt att uttrycka vad facket ägnar sig åt i filmen är – lögn.

Är det så som Stefan Löfven vill ha det i valrörelsen? Att hans parti ska sprida lögner om andra partiers politiska förslag?

Men någon skammens rodnad har ännu inte synts på statsministerns och partiordförandens kinder. Mannen som uttryckligen sagt att han inte vill ha trams och käbbel i valrörelsen har uppenbarligen inget emot att hans egna ljuger.

Lite känsligt borde det i alla fall vara, inte minst med tanke på att det var Stefan Löfven som 2009 i egenskap av Metallordförande var den som verkligen såg till att det tecknades ett avtal på svensk arbetsmarknad som innebar sänkt lön.

Stefan Löfvens egen minister Annika Strandhäll retweetade detta LO-budskap.
Foto: Twitter
Stefan Löfvens egen minister Annika Strandhäll retweetade detta LO-budskap.

Syftet bakom filmen anges av LO vara att värna ”trygghet för vanligt folk”. En retorik som knappast kan sägas hänga samman med sättet som filmen argumenterar. De förslag som Moderaterna har lagt handlar istället om en ny anställningsform med lägre ingångslön för bland annat nyanlända som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden, och där en del av arbetsdagen går åt till utbildning. Att partiet vill ändra i lagen om anställningsskydd handlar om att anpassa den till rådande läge på arbetsmarknaden, där anställningstiden som turordningsfaktor vid varsel och uppsägning regelmässigt åsidosätts eftersom fack och arbetsgivare kommer överens om annat.

Så när LO hävdar att Moderaterna kommer att sänka lönerna och göra jobben osäkra så är det inte bara ett sätt för facket att förhålla sig till vad man ser som sin ”historiska uppgift”, utan framför allt ett sätt att med lögnen skapa och sprida oro.

Är det så som Stefan Löfven vill ha det i valrörelsen? Att hans parti ska framkalla oro genom att ljuga?

Det här tycker Socialdemokraternas förstanamn i Stockholms stad, Karin Wanngård, är en rimlig valrörelseretorik.
Foto: Twitter
Det här tycker Socialdemokraternas förstanamn i Stockholms stad, Karin Wanngård, är en rimlig valrörelseretorik.

I SVT:s Agenda i söndags valde LO:s andre ordförande Therese Gouvelin att i debatt med Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer vidhålla att verkligheten såg ut som facket påstår. Hon hade en möjlighet att förklara sig, kunde tagit tillfället i akt att utveckla på vilket sätt ett säravtal för en liten och svåranställd grupp på arbetsmarknaden innebar att alla andra automatiskt får sänkt lön.

Inte heller berörde Gouvelin med ett ord att en av dem som medverkade i filmen, som framställdes som undersköterska men som i själva verket var S-politiker och förtroendevald inom LO, menade att med Moderaterna vid makten blir det ”inga fasta anställningar. Ingen får bli sjuk eller skaffa barn”.

Varför? Finns det inga gränser?

Nivån på den argumentationen är till och med lägre än den som Sverigedemokraternas använde sig av i din valfilm från 2010, då svartbeslöjade kvinnor med barnvagnar trängde sig före en äldre kvinna med rullator i jakten på bidrag ur statsbudgeten.

 

Orsaken till LO:s val att agera som SD handlar föga förvånande om att låta ändamålet helga medlen. Ledarskribenten i LO-trogna Aftonbladet, Jonna Sima, sätter ord på hur resonemanget har gått: ”Argast på LO:s valfilm är svensk borgerlighet som talar om en brutalisering av valrörelsen. … Man kan undra vad dessa kritiker hade förväntat sig för reaktioner på hoten om sänkta löner och försämrad anställningstrygghet, nya privatiseringar och sänkt skatt för de rikaste. Det är en politik som givetvis skapar oro hos väldigt många. Då kan inte svensk arbetarrörelse väluppfostrat bara sjunga 'Kumbaya'”.

Det är bara att läsa innantill. Sima hade lika gärna ha skrivit det rakt ut – att det är okej att ljuga om syftet är det rätta.

Är det verkligen så som Stefan Löfven vill ha det i valrörelsen?