Kunderna har inget val – de får rädda det gigantiska projektet

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Det nya kraftvärme- och reningsverket som byggs vid Sobacken närmar snart fyramiljardersstrecket. Notan kommer snart som ett brev på posten.

Det finns alltid ursäkter. Den här gången är det ett antal överklaganden samt dålig projektering av ledningsdragningen som ställt till det. Därför behöver Borås Energi och Miljö AB ytterligare 500 miljoner till de redan 3,2 miljarder som bygget beräknas att kosta.

Det är väldigt lätt att bli fartblind i stora projekt. Av de pressmeddelande som skickats ut av kommunledningen under måndagseftermiddagen framgår att så kan ha varit fallet. Enligt Borås stads ekonomichef Magnus Widén var de mycket kraftiga fördyringarna inget som bolaget informerade om när kommunens styrgrupp sammanträdde i slutet av mars. Bolaget anger för sin del att det är först under den senaste månaden man upptäckt fördyringen, vilket i så fall skulle vara efter det att bolagets VD Gunnar Peters har meddelat att han går i pension.

Men oavsett detta, och oberoende om det blir klarlagt vem som bär ansvaret för att kostnadsexplosionen inte upptäckts tidigare, betyder de förklaringar som nu förs fram från företagets sida i praktiken väldigt lite.

Ansvarsfrågan är redan avgjord och det blir varken Peters eller styrelsens ordförande Ewa Théen Johansson (MP) som får stå med Svarte Petter på hand när notan ska betalas. Alla inblandade vet nämligen att det i slutändan blir de som är anslutna till Borås stads VA- och fjärrvärmenät som får träda in och rädda det gigantiska Sobackenprojektet.

VA-kunderna har inget val. Borås stad har monopol på vatten och avlopp. Fem-sexprocentiga höjningar utöver redan beslutade är att vänta. Fjärrvärmekunderna, däremot, kan välja andra uppvärmningslösningar som visar sig ekonomiskt tryggare.

Ett högt utvecklingstryck och en växande efterfrågan på smarta energilösningar för villor och radhus bidrar till att en allt dyrare kommunal fjärrvärme mycket snabbt kan komma att bli frånsprungen av bättre och billigare alternativ.