Anell: Drömmen kan bli verklighet i Libanon 6 maj

Gästkrönika Artikeln publicerades
Joumana Haddad – en av arabvärldens mest färgstarka, orädda och kontroversiella författare som nu är på väg in i politiken.
Foto: Youtube
Joumana Haddad – en av arabvärldens mest färgstarka, orädda och kontroversiella författare som nu är på väg in i politiken.

År 2018 är ett stort valår i Mellanöstern och Nordafrika. Val på olika nivåer ska hållas i Egypten, Libyen, Tunisien, Bahrain, Libanon och Irak.

 

Möjligen blir det också nyval i Israel, om premiärminister Benjamin Netanyahu får som han vill. Men den politiska matchen är ännu inte helt avgjord.

Trots det imponerande antalet val är många bedömare pessimistiska när det gäller faktisk demokratisk utveckling. De menar att inga politiska förändringar kommer att ske på djupet, oavsett valutgång, och att ländernas verkliga problem kommer att fortsätta sopas under mattan. Dessutom avgörs utvecklingen i enskilda länder mer av vad som händer i regionen än av det nationella politiska systemet, menar dessa kritiker.

Det är lätt att hålla med i många fall, men samtidigt kan den som anstränger sig också skönja små, små ljuspunkter som på sikt kanske kan leda till en bestående förändring.

Från Libanon till exempel, där val ska hållas den 6 maj under nya vallagar, rapporteras att 111 kvinnliga kandidater ställer upp i parlamentsvalet. Det är visserligen inte mer än drygt 11 procent av kandidaterna. Men jämfört med tidigare år är det rekord! Vid senaste valet år 2009 var antalet inte mer än 15, ynka 2 procent av de valbara.

Extra intressant blir detta med tanke på att en fjärdedel av de sittande parlamentsledamöterna, som sammanlagt är 128 stycken, inte ställer upp för omval. Det innebär att nytt folk ovillkorligen kommer att komma in i den lagstiftande församlingen.

Libanon har ett komplicerat valsystem byggt på religiös tillhörighet, som till stor del kvarstår även med de nya vallagarna. Men vissa förändringar har ändå genomförts. Politiska aktivister utanför de traditionella partierna, som stått bakom de senaste årens stora protestaktioner i Libanon, som sopstrejken 2015, hoppas att det nu ska bli lättare att få en plats i parlamentet och kunna påverka politiken inifrån.

Bland de nya politiska grupper som ställer upp i valet märks LiBaladi (För mitt land) som nyligen presenterade sitt politiska program och sju parlamentskandidater med olika religiös tillhörighet. En av dem är Joumana Haddad som är en av arabvärldens mest färgstarka, orädda och kontroversiella författare. I sitt skrivande har hon utmanat såväl religiösa föreställningar som idéer om manligt och kvinnligt.

På LiBaladis program står bland annat att slopa det politiska systemet byggt på religiös tillhörighet, göra familjerätten lika för alla medborgare och garantera ekonomiska och medborgerliga rättigheter till Libanons palestinska befolkning – tankar som delvis känns igen från de senaste årens libanesiska proteströrelser.

Partiföreträdare säger att det räcker med att fem till tio nya kandidater kommer in i parlamentet för att det ska bli möjligt att rucka på gamla mönster. ”Föreställ dig att du i maj 2018 har politiker i parlamentet som arbetar hårt för att förbättra Libanon, som arbetar för att åstadkomma förändring”, sade människorättsadvokaten Nayla Geagea till libanesiska The Daily Star när LiBaladis kandidater presenterade sig i Beirut.

Det kan tyckas vara ett minimikrav på en politiker, men i Libanon är det uppenbarligen något man hittills knappt har kunnat drömma om. Låt oss därför hoppas att den drömmen blir verklighet den 6 maj i år.

Om skribenten

Marie Anell

Anell arbetar som översättare av arabisk litteratur. Hon kommer från Borås.

Visa mer...