Alla skolor i Borås, bara g ö r det!

Ledare Artikeln publicerades
I SVT:s nya serie ”Gympaläraren” åker programledaren Kalle Zackari Wahlström (t v) tillbaka till sin egen barndoms skola i Ösmo söder om Stockholm. Det blir till ett på många sätt förskräckande återseende med många som helt enkelt struntar i gympan. Till höger skolans ordinarie gymnastiklärare.
I SVT:s nya serie ”Gympaläraren” åker programledaren Kalle Zackari Wahlström (t v) tillbaka till sin egen barndoms skola i Ösmo söder om Stockholm. Det blir till ett på många sätt förskräckande återseende med många som helt enkelt struntar i gympan. Till höger skolans ordinarie gymnastiklärare.

På torsdag fattar fullmäktige i Borås beslutet att från och med årsskiftet ska ha en samlad grundskolenämnd som ansvarar för verksamheten i samtliga skolor. Tillåt oss föreslå en första punkt till första sammanträdet: Gympa/idrott/hälsa/fysisk aktivitet – kalla det vad ni vill – en timme om dagen varje skoldag för alla.

Nej, det behöver inte vara traditionella lektioner där en idrottslärare ska bygga upp tuffa hinderbanor där eleverna går och funderar på vilket betyg de ska få, eller om de ska skolka igen eftersom de bara känner sig obekväma.

Nej, Borås behöver inte invänta direktiv från vare sig utbildningsministrar, Skolverket eller Folkhälsomyndigheten.

Bara gör det.

För att alla inser att det är rätt – till och med barnen när de ibland tar blicken från sina smartphones.

För att hälsoläget för svenska skolbarn pekar åt diabetes och ryggvärk vid fyllda 30.

För att det raskt också förbättra betygen i pluggämnen som matematik och svenska.

Och för att det inte behöver kosta just något alls.

Vad som krävs är en grundskolenämnd som inte skäms för visa vad den vill, som sätter resultat före vackra programförklaringar, en smart planering från varje rektor, prestigelösa idrottslärare, snabbfotade lärarfack – och föräldrar som vill sina barns bästa.

Krävs det att kommunen projektanställer tio inspiratörer/organisatörer som under ett år får ansvar för var sin grupp skolor, så kommer det att betala sig raskt. Kommunens ekonomichef skulle med gott samvete kunna bokföra deras löner på investeringskontot där slantar finns.

Ett hurtfriskt upprop liknande detta, om en timmes schemalagd fysisk aktivitet per dag för alla i grundskolan, formulerade denna ledarsida även för något år sedan efter att forskare i Göteborg studerat elever i Mölndal som tränade respektive inte tränade och där provresultaten blev därefter.

Bunkefloprojektet i Malmö som inleddes redan 1999 visade hur mycket betygen steg. 13 procent fler killar tog sig in på gymnasiet.

Malmö kommun räknade om den effekten i pengar: Ökat produktionsvärde beräknades till 59 miljoner och minskade sjukvårdskostnader de första tio åren efter avslutad grundskola till 56 miljoner. Kostnaden sattes till 16 miljoner kronor, motsvarande 511 kronor per barn och läsår. Vinsten i minskad sjuklighet och ökat produktionsvärde bedömdes till 38 000 kronor per elev de första tio åren efter avslutad grundskola.

Ännu inte övertygad? Lyssna på Vammarskolan i Valdemarsvik. För fyra år sedan började de med pulsträning varje dag för en testklass på högstadiet. Efter tre terminer ansåg man att effekten var tydlig: en stabilare, lugnare klass med högre närvaro och bättre inlärning. I dag deltar samtliga klasser på högstadiet och man tänker gå vidare till de lägre årskurserna.

”Forskningen boomar just nu, vi lär oss nya saker om hjärnan och ser att det kanske inte var så smart att dra ner på idrottstimmarna som Sverige gjorde på 80-talet”, säger initiativtagaren i Valdemarsvik, Mats Nahlbom, till SVT Öst.

Ni som i tisdags såg första avsnittet av SVT:s nya serie ”Gympaläraren” har insett varifrån inspirationen till denna text kommit. Programledaren Kalle Zackari Wahlström återvänder i serien till sin gamla skola i Ösmo norr om Nynäshamn. Det tv-tittaren fick se var närmast... chockscener, med stora delar av högstadiet som antingen bara struntade i gympan eller sa att de inte hade kläder – och där bilderna alltför väl bekräftade larmrapporterna om klart försämrad fysik, övervikt och psykisk ohälsa hos skolbarn i allmähet.

I nästa avsnitt besöker Kalle Zackari Wahlström Ellen Keyskolan i Västervik där man på kort tid vänt 25 procents frånvaro på idrottslektionerna till fem. Då ska man veta att den skolan på intet sätt var extrem. När Skolinspektionen undersökte läget på 172 skolor 2010 saknades i snitt var femte elev på gympan.

Så: behöver skolor i Sjuhärad med bekymmer inspiration, så finns den på flera håll, alldeles säkert även inpå knuten.

När politiker och experter suckar och debatterar orsaker till raset i Pisa-mätningarna har av någon märklig anledning bristen på fysisk aktivitet hamnat i skymundan. Ändå är ju schemat, läroplanen, ett verktyg som riksdagen har i sin hand. Med 56 timmar schemalagd idrott per läsår i grundskolan ligger Sverige lägst i Norden och på plats 24 av 31 europeiska länder.

Borås och hela Sjuhärad kan göra något åt detta. Nyckeln är att enas om att inga ursäkter för att slippa undan gills. Inga klagomål om att skoldagen blir längre gills. Låt det bli en rask promenad i vanliga kläder om inte annat. Hjälper inget annat, så visa första avsnittet av SVT-serien i klassrummet.