80 dagar till Borås-val: Nya miljonviten, ny SD-teater

Ledare Artikeln publicerades
Socialdemokraterna i Borås presenterade sitt kommunalpolitiska handlingsprogram för den kommande mandatperioden under en pressträff på Stora torget.
Foto: Lars-Åke Green,Lars-Ã…ke Green
Socialdemokraterna i Borås presenterade sitt kommunalpolitiska handlingsprogram för den kommande mandatperioden under en pressträff på Stora torget.

Slaget om Borås styre står å ena sidan mellan S och M. Å andra sidan gör så inte alls. Nu ligger de båda regeringspretendenternas utvalda spelkort på bordet. Men väljarna behöver syna hela leken.

 

Borås är inte Sverige, men bra nära. I riksdagsvalet 2014 röstade boråsarna mest likt rikssnittet av alla kommuner. Hur sympatierna sedan dess förändrats kan vi bara gissa, men några mer dramatiska skeenden som bör ha ändrat Socialdemokraternas och Moderaternas stöd i staden är svåra att se.

Enligt SCB:s färska partisympatiundersökning hade blott 0,7 procent av de som stödde S i maj 2014 bytt till M i maj 2018. Exakt lika stor andel, 0,7 procent, hade vandrat i andra riktningen. Det är helt enkelt inte i rörelsen mellan S och M som valstriden står här, utan i betydligt högre grad mellan S och SD, mellan M och SD – och mellan S och sofflocket.

Väljarna i Borås har att utgå ifrån att varken Socialdemokraternas Ulf Olsson & Co eller Moderaternas Annette Carlson & Co kommer att kunna driva igenom sina lokala valprogram orörda. För ett par veckor sedan presenterade Moderaterna sitt dokument. Socialdemokraternas fick vi ta del av under onsdagen, då de under ledning av arbetarekommunens ordförande Per Carlsson, i ny röd partijacka och under ett rött regnskydd på Stora torget, la fram de runt hundra punkter som partiföreningarna värkt fram under våren.

Vid en hastig läsning kan S- & M-valprogrammen se snarlika ut. Bättre äldreomsorg. Bättre skola. Bättre företagarpolitik. Klimatansvar och mer solceller. Orört skatteuttag.

Vi noterar vidare S, om än en aning inlindat, har en ”strävan att i framtiden låta Kungsleden gå under jord” och att R 40 flyttas ut ur stan. Spännande låter också tankarna om att ”utveckla Allégatan till en paradgata för boråsarna”. Den typen av framtidsvisioner behövs också i ett valprogram.

Bland all möjliga viljeyttringar noterar vi också att:

– S gärna utökar skattebetalarnas åtaganden med att alla som går omvårdnadsprogrammet ska få ”körkortsundervisning”

– S vill att ”varje skola ska erbjuda möjlighet till frukost” liksom ”erbjuda gratis frukt till eleverna” samt att ”gratis mensskydd ska finnas tillgängliga i skolan”.

– S vill ”inrätta bidrag till föreningar för att delta i läger och cuper”.

– M vill se trygghetskameror, ordningsvakter och trygghetsvärdar och ”klotter sanerat inom 24 timmar”

– M vill att ”kommunens personal ska ha god kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck”

– M vill ”utöka undervisningstiden i svenska och matematik”

Men det ideologiska slaget står, som vanligt, kring frågan om välfärden bäst drivs av kommunen själv, och – en fråga i samma härad – om det nyss införda obligatoriska skolvalet ska avskaffas eller inte. ”Det är en otroligt viktig fråga för oss, vi kommer att driva den kraftfullt”, sa kommunalrådet Malin Carlsson under pressträffen.

”Stoppa vinstjakten” är ett väntat S-budskap, även här i Borås, där skolansvariga kommunalrådet Malin Carlsson syns i annonseringen.
Foto: Socialdemokraterna
”Stoppa vinstjakten” är ett väntat S-budskap, även här i Borås, där skolansvariga kommunalrådet Malin Carlsson syns i annonseringen.

Utmärkt! Slaget om skolan, om vi får kalla det så, bör M och Alliansen ta sig an med lust inför 9 september. Fri frukost, frukt och allt möjligt annat i all ära, men det är i insikten om nödvändigheten av studiero och nolltolerans mot betyg som inte ger gymnasiebehörighet som kommunens samlade fokus måste riktas.

Vi vet att grundskolenämnden med ovan nämnde Per Carlsson som ordförande och den nya förvaltningsledningen kämpat för att kommunen ska återvinna hedern efter Skolinspektionens förödande vites-bombmatta förra vintern. Men de brister i ledning och styrning som vitesföreläggandena gav svårsmälta inblickar i berör inte S valmanifest. I stället är det ”det så kallade fria skolvalet och friskolesystemet” som lett till ”sämre kunskapsutveckling, dränering av resurser men framförallt har den slagit sönder den samlade skolan. Ökad segregation är resultatet.”

Men. I samma stund som S publicerade dessa rader inkom ännu en granskningsrapport från Skolinspektionen till Borås. Själva undervisningen fick, äntligen, grönt ljus, men eftersom en förnyad kontroll av elevhälsan visat på en ännu sämre situation drämmer man i med ett rekordhögt vitesföreläggande om 2,2 miljoner kronor.

Inspektionen skriver att kommunen ”under flera år har brustit i att se till att skolenheterna får tillgång till elevhälsa och att kommunen tillåtit att dessa brister fått kvarstå (...)”. Man finner det ”anmärkningsvärt” att kommunen ”inte ansträngt sig mer än vad som gjorts för att försäkra sig om att det finns tillgång till de olika professioner som ska ingå i en elevhälsa”. Med den förväntade slutklämmen: ”Ett sådant åsidosättande påverkar elevernas möjlighet att nå målen negativt.”

Ingen betvivlar att arbetsmarknaden för att rekrytera inte minst specialpedagoger är svår. Men det var allianspartierna i grundskolenämnden som med sitt initiativärende förra året som tvingades dra i stora larmklockan för att få fart på en räddningsaktion.

Här finns inga friskolor eller skolval att skylla på. Däremot finns ett val att göra om precis 80 dagar om vad Borås politiska styre ska fokusera på.

x x x

En bild från Borås kommunfullmäktige under onsdagskvällen.
Foto: Lars Näslund
En bild från Borås kommunfullmäktige under onsdagskvällen.

Vad Sverigedemokraterna vill med sin närvaro i Boråspolitiken finns fortsatt anledning att fundera över för nyfikna väljare. Under onsdagskvällens fullmäktigemöte var fem av partiets nio mandatplatser tomma.

När beslut skulle fattas om ny strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd klev den nyvalde gruppledaren Björn Qvarnström upp i talarstolen och gjorde som SD ofta gör, han begärde återremittering, alltså att planen skulle utredas på nytt. Utan att förklara varför. Om en plan som sändes ut redan för snart sex år sedan.

På främsta raden, invid övriga partiers främsta företrädare, satt den nyss avhoppade SD-gruppledaren Patric Silfverklinga. Vid voteringen valde han att distansera sig från sitt gamla parti genom att lägga ner sin röst.

Senare under kvällen skulle nya arvoden för de förtroendevalda fastställas. Björn Qvarnström yrkade på en tioprocentig sänkning av grundnivån, samma linje som Silfverklinga överraskade med i kommunstyrelsen i maj. SD:s representant i arvodesberedningen, Crister Spets, hade nämligen anslutit sig till övriga partier när frågan diskuterades där tidigare i vår.

Arvodesberedningens ordförande Per-Olof Höög (S) påminde under fullmäktige om Spets hållning, ”han sa inte ett ord om detta”. Men Höög sa också att när han hade frågat Silfverklinga om SD:s ändrade inställning hade han fått svaret ”ja, men det är ju valrörelse, Pelle”.

Varefter votering skedde, där Silfverklinga på nytt lade ner sin röst.

Det är ju valrörelse, som sagt.

 

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.