50-50 inte alltid ett måste

Ledare Artikeln publicerades

Varannan damernas är polisens mål. Det är oerhört högt prioriterat.

Så till den milda grad att säkerhetspolisens chef, Anders Danielsson, har föreslagit att vissa antagningskrav ska slopas för att fler kvinnor ska komma in på polisutbildningen.

Frågan om kvinnor på polishögskolan aktualiserades i fredags. När höstens antagning till utbildningen stod klar visade det sig att bara 34 procent av de antagna var kvinnor, mot 42 procent i våras.

Något är dock allvarligt fel när detta basuneras ut som ett stort problem i radio, press och tv. Polisen har nämligen betydligt större bekymmer. Svenska folkets förtroende för kåren är det lägsta på tio år. Det är inte underligt när vi ofta hör om exempelvis ineffektivitet och maskning.

Man kan fråga sig varför ett mål på 50-50 är så viktigt när det gäller just polisen. Det är ju inget som existerar när det gäller politiska tjänstemän, sjuksköterskor, jurister eller ekonomer. På utbildningar till dessa yrken är det inget som helst problem att majoriteten sökande, antagna, studerande och examinerade numera är kvinnor.

När högskoleverket nyligen presenterade en rapport om könsfördelningen på högskolans nio ämnesområden visade det sig att mellan 63 och 86 procent av studenterna på sju av dessa var kvinnor.

I dagspress och etermedia sågs det mest som något positivt. Svensk jämställdhet tycks gå ut på att skrika och bråka när kvinnor är i minoritet, men vara tyst eller berömma när kvinnor är i majoritet.

Ojämn könsfördelningen inom olika yrkesgrupper är ofta inget större problem. Men när skillnaderna mellan könen uppenbarligen är problematisk, som i utbildningsväsendet där pojkar generellt presterar sämre från början till slut, så är det påfallande tyst.

Det är underligt, för vi talar ofta om att alla barn i Sverige ska få likvärdiga möjligheter att lyckas med sin grundläggande utbildning oavsett sådant som kön, etnicitet och handikapp.

När det gäller polisen så måste dess uppgift vara att bli så effektiv som möjligt i kampen mot brotten. För detta bör man utforma objektiva antagningskriterier. Sen kan rekryterna till 10, 50 eller 100 procent bestå av det ena eller andra könet.

Ledarredaktionen