Kultur&Nöje

Hasse Persson tillbakavisar kritiken

Kultur&Nöje Artikeln publicerades

Konstmuseets tidigare chef Hasse Persson tillbakavisar all kritik som har riktats mot honom om oklara avtal och övertrasserade budgetar. - Jag är fullständigt oskyldig till det som jag nu lastas för, säger han upprört.

– Jag har inte ens varit budgetansvarig på konstmuseet under 2011 när dessa saker som påstås ha varit mitt fel har kommit upp, förklarar Hasse Persson.

Allt ansvar för dessa saker ligger framför allt hos Pontus Hammarén och även kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren.

När hans efterträdare Pontus Hammarén kom till konstmuseet hösten 2010 för att gå bredvid under en period övertog han också budgetansvaret för konstmuseet, menar Hasse Persson.

– Jag bad att få slippa budgetansvaret av det enkla skälet att jag skulle ta ut en lång innestående ledighet och bara jobbade fem månader förra året.

Alla åtgärder som har han har vidtagit under sin tid som konstmuseichef 2006–2011 har skett med kulturnämndens, konstutskottets och kulturförvaltningens godkännande, understryker Persson.

– Fakturan på 850 000 kronor för Carl Fredrik Reuterswärds skulptur Non Violence i Anna Lindhs park kan inte ha kommit som en överraskning för någon. Upplägget var alla informerade om. Jag var pådrivande för att skulpturen skulle pryda parken vid invigningen och det var också bestämt att den skulle betalas med hjälp av ett visst överskott som brukar uppstå i budgeten vid varje årsskifte.

– Jag ansåg också att vi inte skulle stå i skuld till Reuterswärd för denna skulptur när den stora skulptur som han donerat till Borås var på plats på P A Halls terass. Och det tyckte inte heller Ulf Olsson (S) eller Per-Olof Höög (S). Det finns inget hemlighetsmakeri av något slag i denna affär.

När det gäller rengöringen av Tony Craggs skulptur Declination vid Viskan i augusti förra året har konstmuseets nye chef haft full information, menar han:

– När Tony Cragg besökte Borås förra året underkände han Borås stads skötsel av skulpturen som hade fått bucklor och färgskador. Han godkände inte att Servicekontoret lagade den och då föreslog jag att hans egna tekniker skulle göra det, vilket också skedde.

Gjorde du upp om priset med Tony Cragg?

– Det var inte aktuellt, eftersom det inte fanns någon prisbild. Det skulle inte gå att säga förrän efteråt vad reparationen skulle kosta. Men allt detta har kulturutskottet och Pontus Hammaren varit fullt informerade om hela tiden.

Även om du inte hela tiden har haft budgetansvaret, kan du se att du har agerat på något sätt som har spräckt budgeten?

– Som konstmuseichef har jag aldrig gjort något utan att informera nämnden. Det går inte att göra något utan att kulturnämnden eller konstutskottet medger det.

– Det är också märkligt att Pikntus Hammarén aldrig ställt några sådana här frågor, med tanke på att vi satt vägg i vägg i ett års tid.

Fakturan på 214 000 kronor för transport av konstverk till USA efter utställningen med Hilma af Klint och Adam Fuss är inget som överraskar honom:

– Alla har varit informerade om att transportkostnaderna inte skulle vara med i den ordinarie budgeten, utan istället skulle gå på 2012 års budget, eftersom utställningen löpte över årsskiftet.

Kritiken från kulturpolitikerna Bengt Wahlgren (FP) och Bertil Ekwall (S) avfärdar han som trista påhopp.

– Jag reagerar kraftigt på Bengt Wahlgrens påståenden att han varit ovetande. Han har alltid varit informerad i alla led. Vad gäller Ekwall kan jag säga att han måste ha suttit och sovit på sammanträdena, eftersom han inte verkar ha förstått sitt uppdrag eller lyssnat till hur diskussionerna har gått i utskottet. Där har informationen presenterats klart och tydligt.

Under sin tid som konstmuseichef säger han sig strävat efter att tydliggöra vad som var konstbudgeten och vad som var skulpturbiennalens budget.

Dessutom har han arbetat hårt för att höja kommunens anslag till konstinköp. Anslaget för offentlig utsmyckning utgör bara en tiondels promille av kommunens budget och har aldrig höjts, betonar han.

Ligger det någonting i kritiken som riktas mot dig, som du ser det?

– Absolut inte. Jag har inte gjort något fel.