Kultur

Sivert Oxelbark (KD): ”Låt alla skolelever besöka teatern”

Kultur Artikeln publicerades
Sivert Oxelbark (KD), vid skulpturen ”Bevingad” vid Stadshuset.
Foto: Niclas Sennerteg
Sivert Oxelbark (KD), vid skulpturen ”Bevingad” vid Stadshuset.

Snart är det val, men vad vill politikerna som kandiderar till kulturnämnden för något egentligen? Nu är det dags för Sivert Oxelbark (KD).

Du fick välja att ses på en plats som är kulturellt betydelsefull för dig? Du valde platsen där skulpturen ”Bevingad” står, utanför Stadshuset. Varför då?

– Delvis för att konstnären Hjalmar Ekberg (1924–1980) ingick i min vänskapskrets. Han har också gjort altartavlan i Immanuelskyrkan i Borås och en stor skulptur på Hässleholmen som heter ”Dansen”. Den här skulpturen – ”Bevingad” – står lite i skymundan, men den pryder sin plats, tycker jag. Ett litet och anspråkslöst verk kan ingå i en stor och imponerande helhet, som skulpturstaden Borås representerar. Här kan man visa det lillas betydelse för det stora.

Vad är kultur i Borås för dig?

– Det är ett brett begrepp där det ingår många bitar. Framför allt är kulturen en stimulans för invånarna och gör staden attraktiv. Själv har jag ett brett intresse för alla kulturella uttrycksmedel och har jobbat ett antal år i det som nu är Kulturskolan i Borås stad – så det kanske inte är konstigt att jag känner speciellt för denna. De nya lokalerna som kulturskolan snart ska flytta in i är en stor och beundransvärd satsning, med tanke på att man lägger ner och minskar sådan verksamhet på många andra håll.

Vilka kultursatsningar vill kristdemokraterna göra i Borås?

–Det pågår en bred kultursatsning just nu i vilken både kulturskolan och biblioteken är involverade. De utvecklas för att bli mer attraktiva. Det gäller även museerna och de andra institutionerna. En viktig bit är också bidragen till föreningarna som ägnar sig åt kultur, inte minst i integrationssyfte. En grej som vi vill få in i skolundervisningen är att alla elever en gång per stadium får göra ett besök på teatern, stadsbiblioteket eller ett museum.

– Jag har också funderat på den märkliga utredningen kring Ramnaparken där man bland annat har föreslagit ett helt nytt namn och delvis ny verksamhet för Borås museum. Jag tycker att museet framför allt ska skildra livet i Borås och Sjuhärad, för det bör ju vara vår historia som speglas.

Kristdemokraterna ställer alltså inte upp på den föreslagna moderniseringen av Borås museum, med bland annat nytt namn (Modum) och nytt utställningstänk?

– Jag tycker att det har blivit mer storslaget och gränslöst än det var tänkt. Den där storslagenheten känner vi inte igen oss i. Museet bör fortsätta att vara förankrat i bygden och vi borde utveckla detta istället för att göra något helt annat.

Finns det något som bör lyftas bort från kulturnämndens verksamhet?

– Det är svårt att se något sådant när man befinner sig mitt uppe i verksamheten, men alla bitar är lika viktiga. Så svaret är nej.

Problemen på stadsteatern har länge präglat kulturnämndens arbete. Hur ser du på ditt partis roll i hanteringen av problemen?

– Där fanns det ett antal surdegar som man inte har bearbetat tidigare eller kunnat komma tillrätta med. Nu pågår det en process som är smärtsam men nödvändig och från vårt håll gäller det att vara lyhörda för vad som sker.

Hur ser du på stadsteaterns roll i Borås kulturliv?

– Den är unik och tillför många positiva saker kulturellt. När jag flyttade hit tänkte jag att en sådan liten teater nog inte var så märkvärdig, men jag blev imponerad av den från första början. Det har varit många fjantiga diskussioner om att teatern skulle hotas av nedläggning, men det finns inga vettiga människor som skulle satsa så många miljoner på ny scenteknik och sedan lägga ned.

Behöver man stimulera läslusten hos folk? Hur ska man i så fall göra?

– Jag tror att det är en viktig bit, för som medborgare behöver man både kunna förstå olika budskap och kunna ge uttryck för en egen ståndpunkt. Därför är läsningen viktig och i vår familj har vi alltid försökt intressera både barn och barnbarn för att läsa.

– Vi måste vara lyhörda för vad biblioteken tycker och tänker. Läshörnorna är viktiga och det måste finnas gott om bra böcker till utlåning. Läsningen är en viktig uppgift för skolan och biblioteken, men det är också ett föräldraansvar. Det är inte ett självändamål att läsa en roman, man kan få förståelse för tiden som har gått och för andra kulturer, samt upptäcka sin egen plats i tillvaron.

Hur viktiga är kulturfrågorna för ditt parti på en skala från ett (sämst) till tio (bäst)?

– Kristdemokraterna ligger på en sjua. Kulturen betyder mycket för vår förståelse av samhället och livet.

Fakta

Sivert Oxelbark (KD)

Ålder: 75

Bor: Dalsjöfors

Yrke: Pensionerad musiklärare.

Senast lästa bok: ”Swede Hollow” av Ola Larsmo

Senast sedda pjäs på Borås Stadsteater: ”Processen”.

Favoritskulptur: ”Bevingad” utanför Stadshuset entré, i all sin anspråkslöshet.

Kulturperson jag gärna vill äta lunch med: Herbert Blomstedt, helt fantastisk musiker och dirigent.

Visa mer...