Kultur

Sara Andersson (S): ”Vi vill ha en avgiftsfri kulturskola”

Kultur Artikeln publicerades
Sara Andersson (S), ordförande i kulturnämnden.
Foto: Jan Pettersson
Sara Andersson (S), ordförande i kulturnämnden.

Snart är det val, men vad vill politikerna som kandiderar till kulturnämnden för något egentligen? I dag är det dags för Sara Andersson (S), kulturnämndens ordförande.

Du fick välja att ses på en kulturell plats som är viktig för dig. Då valde du en promenad mellan två olika platser, den öppna graffitiväggen på Magasinsgatan och Textile Fashion Center. Varför då?

– Det finns flera anledningar. Yttrandefriheten är en viktig del av konsten och vid den öppna väggen kan alla delta och alla kan vara utövare, både unga och gamla. Den öppna väggen är en fråga som SSU har drivit och som gammal SSU-ordförande tänkte jag att detta är självklart. Att vi börjar med att ses här är ett sätt att främja och uppmärksamma att den här platsen finns.

– Jag valde platsen vid House of Knowledge för den är ett kultur-Borås i miniatyr för mig. Skulpturerna och väggmålningen på Högskolans Bibliotek som representerar konsten i det offentliga rummet. Kulturskolan genom att där prioriterar vi kultur för barn och unga. Att vi har en Kulturskola med alla 7 inriktningarna, musik, dans, teater, cirkus, bild och form, textil/design och ord förstärker Borås kulturprofil. Textilmuseet får bli en representant för våra museer. Dessutom lånar jag Högskolans bibliotek som får bli representant för alla bibliotek som vi socialdemokrater ser som viktiga mötesplatser för att få kunskap och upplevelser.

Vad är kultur i Borås för dig?

– Det är mångfalden av kulturupplevelser som man kan få i Borås, där vi inte bara har starka kulturinstitutioner, utan också ett rikt föreningsliv med kulturföreningar och även hembygdsföreningar som bevarar och synliggör kulturarvet. Och så alla skulpturer förstås!

Vilka kultursatsningar vill Socialdemokraterna i Borås göra?

– Vi vill satsa på alla bibliotek, som är viktiga mötesplatser för kunskap och upplevelser. Vi vill också ha en avgiftsfri kulturskola så att alla kan ta del. Vi vill också underlätta för förskolorna att ta del av kulturarvet. Kulturhuset har redan i dag generösa öppettider, men vi vill verka för ännu generösare öppettider.

Vad är den viktigaste kulturfrågan för dig?

– Som ordförande för kulturnämnden ser jag mig inte som person, utan som en socialdemokratisk representant som har fått ett förtroendeuppdrag. Sedan har jag förstås visioner som jag drömmer om att förverkliga. Jag är stolt över att vi i (S), (V) och (MP) fick igenom bytet av scenteknik på Borås Stadsteater och jag är också glad för att vi snart kan inviga Kulturskolans nya lokaler.

Vad kan ni göra för att främja läsandet?

– Genom att öka tillgängligheten, till exempel genom generösa öppettider på biblioteken och genom en utökad satsning på skolbiblioteken som kommer alla elever till del. det är ett arbete som redan har påbörjats och som fortsätter.

På en skala från ett (sämst) till tio (bäst), hur viktiga är kulturfrågorna för Socialdemokraterna?

– Jag landar på en sjua. Jag tänker på våra medlemsmöten under hösten och våren då vi har diskuterat kulturen. det har varit både engagerade och intensiva diskussioner som också har gett resultat.

Problemen på Borås Stadsteater har präglat kulturnämndens arbete. Hur ser du på det arbetet i dag och på stadsteaterns roll i Borås?

– Tjänstemännen på kulturförvaltningen har i huvudsak jobbat med arbetsmiljön på teatern, och det är precis som det ska vara. Det är ingen fråga för politikerna. Ledningen har tillsammans med teaterpersonalen gjort en stor arbetsinsats för att lösa problemen. Teatern ska vara en dynamisk kraft som berör människor.

Ska Borås ha en egen teaterensemble?

– För mig är det en icke-fråga. VI har beslutat att Borås ska producera egen teater.

Finns det några andra kulturinsatser som Socialdemokraterna kan skryta med från den innevarande mandatperioden?

– Låt mig istället nämna en fråga där vi ännu inte har kommit ända fram. Det handlar om hur vi kan stötta unga musikband i staden. Där har vi en del kvar att jobba med och det är frustrerande, men vi gör vad vi kan just nu.

Du menar problemen med Rockborgen, som man ännu inte har kunnat förmå att lämna sin lokal?

– Det kan det vara. Vi har valt att gå till botten med den frågan i kulturnämnden.

Hur ska man kunna göra Borås till ett livligare turnéstopp för större artister?

– Det är en svår fråga. När Borås Arena byggdes var det meningen att den också skulle användas till annat än sport. Det arrangerades konserter där, men det föll inte så väl ut. Dessutom är det en balansgång mellan vad det offentliga och det privata ska stå för.

Fakta

Sara Andersson (S)

Ålder: 41 år

Bor: Hässleholmen

Yrke: Lärare

Bok: ”Systerskap” av Veronica Palm. Dessförinnan ”Factfulness” av Hans Rosling.

Senast sedda teaterpjäs på Borås Stadsteater: ”Massakerguden”

Favoritskulptur: Har ingen favorit, utan jag gillar allihop. Men om jag ändå ska nämna några så är det Jaume Plenzas ”House of knowledge” och Charlotte Gyllenhammars ”Ute”.

Kulturperson att äta middag med: Har inte lyssnat på Sara Danius sommarprat, men det skulle vara väldigt intressant att prata med henne.

Socialdemokraternas resultat i Borås (kommunalvalet 2014): 33,30 %

Visa mer...