Kultur

Resan går på sned för Sven Wollters Brita

Ortsdatering Artikeln publicerades
Foto: Jan-Ake Eriksson

Sven Wollters böcker har en burlesk charm. Men ”Britas resa” är inte en helt lyckad bok, tycker recensenten Christian Swalander.

fakta

Britas resa

Roman

Författare: Sven Wollter

Förlag: Ordfront

Visa mer...

Att Sven Wollter är mer betydande som skådespelare än som författare bör inte skymma det faktum att han besitter en robust och sinnlig berättarglädje, som förlänar hans böcker en burlesk charm och låter hans gestalter präglas av god insikt i såväl den mänskliga naturen som i samhällets orättvisor.

Brita Jacobsson föds 1920 och växer upp i Ådalen, där hon som elvaåring bevittnar hur militären skjuter mot demonstrerande arbetare, varvid hennes äldre väninna Eira kommer att finnas bland de mördade.

För Sven Wollter, med sin radikala och genom livet konsekventa radikala vänsterpolitiska hållning, är det givetvis självklart att hänga upp berättelsen på sådana avgörande konfrontationer i samhällsutvecklingen.

Brita ska hamna i Stockholm, där hon som städerska råkar dräpa den maktfullkomlige direktör som försöker våldta henne, klass mot klass-temat varieras. Fyrtio- och femtiotalens tidsanda är fint fångad. Tyvärr har Sven Wollter lagt in en annan historia i boken, om en Brita Scherzenfeldt som på 1700-talet var fången hos mongolfolket kalmuckerna. Sambanden mellan kvinnoödena är inte sådana att de platsar i samma bok.

Sven Wollter kunde också med fördel ha avstått ifrån att lägga in biografiska avsnitt ur sin egen levnad i romanen. Det är inte alltid lyckat att brechtianskt bryta med illusionen.