Kultur

Lars Gustaf Andersson (L): ”Flytta Parkteatern till Annelundsparken”

Kultur Artikeln publicerades
Lars Gustaf Andersson (L) vill inte bara flytta Parkteatern till Annelundsparken, utan drömmer om att bygga ett nytt konstmuseum och Tunbjörkcenter i samma park.
Foto: Niclas Sennerteg
Lars Gustaf Andersson (L) vill inte bara flytta Parkteatern till Annelundsparken, utan drömmer om att bygga ett nytt konstmuseum och Tunbjörkcenter i samma park.

Snart är det val, men vad vill politikerna som kandiderar till kulturnämnden för något egentligen? Nu är det dags för Lars Gustaf Andersson (L), vice ordförande i kulturnämnden.

Du fick välja en kulturellt betydelsefull plats för dig att ses på. Varför valde du Knalletorget?

– Det är ett litet fint torg som påminner mig lite om Venedig, som är en av mina favoritstäder. Det är ett av Borås finaste rum med arkitektoniskt lugn och harmoni och där man hör stadens rytm bara på avstånd. Dessutom är jag barnsligt förtjust i Viskan som är en sagolikt stark identitet för Borås – något som borde utnyttjas mer. Och så har vi förstås Fredrik Wretmans ”Bodhi” som är en av Borås allra finaste skulpturer. Den skapar en kontemplativ känsla och väcker många funderingar. Röda kvarns vägg ger den också en stark inramning.

– Fast jag är inte lika glad åt graffitin under bron (pekar mot Stadsbron vid Grand, där en av målningarna från No Limit finns). Man bör vara försiktig så att man inte belamrar stadsmiljön med för mycket graffiti. Jag är inte entusiastisk över att man målar överallt, för det riskerar att uppstå konflikter mellan arkitektur och motiv, där verket riskerar att ta över på bekostnad av arkitektens tanke.

Du låter inte som en vän av graffiti som gatukonst i Borås?

– Jo, det är jag absolut, men det ska ske med viss urskillning. Bara för att det finns en tom vägg är det inte en självklarhet att den ska bemålas. Den öppna graffitiväggen på Norrby har jag varit med och beslutat om, det är ett fint koncept som bör utvecklas med flera väggar på andra håll i staden.

Vad är kultur i Borås för dig?

– Det är en klurig fråga och beror på vad man lägger i begreppet. En typ av kultur i Borås är att allt ska vara så billigt som möjligt, men då får man också vad man betalar för. Kulturen i Borås är kraftigt underfinansierad men utifrån den summa pengar som kulturnämnden får är vi duktiga på att leverera aktiviteter och upplevelser. Men vi kan förstås bli bättre, för vi måste skapa förutsättningar för att nå ännu fler ungdomar och nya svenskar. De sistnämnda blir tyvärr ofta exkluderade därför att vi är ruskigt dåliga på att knyta kontakter med dem. Vi behöver göra kraftfulla insatser för integration inom kulturen. Nya kulturskolan kommer väl till pass liksom kulturinsatser i stadsdelarna.

Vilken är den viktigaste kulturfrågan i Borås?

– Det handlar om hur vi politiker hanterar kulturfrågor generellt. Jag möter politiker som är helt ointresserade av kultur, de har inte fattat att kultur är kittet som förenar och bygger broar mellan människor. Vi måste helt enkelt se kultur som en investering för bildning, bättre hälsa och ett lyckligare liv.

Hur ser du på ditt partis arbete med problemen på stadsteatern?

– Det har inte så mycket med Liberalerna att göra, men den förra kulturnämnden hade inte tagit tag i grundläggande problem på stadsteatern. Vi börjar hitta lösningar och jag tror bergfast på att vi kommer att göra stadsteatern till Sveriges bästa teater.

Vilka kultursatsningar vill Liberalerna göra i Borås?

– Kulturhuset måste vitaliseras som mötesplats genom aktiviteter som attraherar olika sorters publiker, ett arbete som vi redan har påbörjat. Mitt parti vill också utveckla konstmuseet som konstnärligt centrum och förvandla Annelundsparken till en riktig skulpturpark – med både ljud, ljus och skulptur – ungefär som Wanås i Skåne. Det bör bli en tillgänglig park som är trygg att besöka alla tider på dygnet.

– Själv skulle jag också vilja flytta Parkteatern från sin nuvarande plats vid djurparken. Jag skulle vilja placera den i Annelundsparken i närheten av Rockborgen och skapa ett kulturcentrum med Annelundsvillan. Vidare skulle jag vilja bygga ett Lars Tunbjörkcenter, alltså ett riktigt fotomuseum, i nedre delen av Annelundsparken, kanske tillsammans med ett nytt konstmuseum i backen ner mot Pinocchio.

– Vi vill också jobba för att göra Textilmuseet till ett nationellt museum och satsa mer på utbyggnad av Borås Museum och Ramnaparken. Vi tittar på lösningar som gör området till en ännu mer attraktiv plats.

Vad kan du som politiker göra för att öka folks läsande?

– De flesta människor läser hyggligt mycket, men det skrivna ordet konsumeras på andra sätt i dag än bara genom tryckta böcker, exempelvis genom e-böcker och ljudböcker. Naturligtvis arbetar vi för att utveckla biblioteken, men vi ser inga tecken på färre utlåning eller att folk läser mindre.

Hur viktiga är kulturfrågorna för ditt parti, på en skala från ett (sämst) till tio (bäst)?

– Liberalerna ligger på sju, men jag själv på tio. Jag är en stor konsument av kultur i alla former.

Fakta

Lars Gustaf Andersson (L)

Ålder: 69 år

Bor: Borås

Yrke: Rådgivare i marknadskommunikation och konstnär.

Senast lästa bok: Hans Roslings ”Factfulness”. I somras läste jag också om Jan Carlzons ”Riv pyramiderna”, den håller än.

Senast sedda pjäs på Borås Stadsteater: ”Massakerguden”.

Favoritskulptur i Borås: ”Bodhi” i Viskan vid Röda kvarn.

Valfri kulturperson att äta middag med: Jörn Donner, som är både en stark kulturperson och liberal. Jag tror att vi kunde ha kul på en middag och prata om mat, kvinnor och politik.

Visa mer...