Kultur

Johan Huldt: Lars-Gustaf Andersson har missuppfattat debatten

kulturdebatt Artikeln publicerades
Kulturhuset med Borås stadsteater.
Foto: Andreas Carlsson
Kulturhuset med Borås stadsteater.

Svar på Lars Gustaf Anderssons debattartikel 15/9

Det är glädjande att läsa att kulturnämndens vice ordförande Lars-Gustaf Andersson vill öka antalet produktioner på Borås Stadsteater, istället för att halvera dem. Däremot förefaller det som om han har missuppfattat debatten. Ett livaktigare kulturhus är väl något alla kan önska. Men den springande punkten har varit förslaget att skära ner på teaterns verksamhet och säga upp personal för att ersätta med gästspel. Detta har väckt berättigad kritik, som förhoppningsvis har fått politiken att se de djupare konsekvenserna som detta skulle få. Försvinner den delen ur förslaget finns också förutsättningarna för ett blommande teaterliv i Borås, med en egen teater med stark konstnärlig identitet kompletterad med spännande gästspel. Vem skulle inte applådera detta. Och om man är beredd att göra denna satsning fullt ut så vore det klokt att göra den mindre investeringen i en repetitionslokal åt teatern, så att man undanröjer logistiska problem för en breddad teaterverksamhet.

Men sedan blir det som Lars-Gustaf Andersson skriver mer bekymmersamt. Det finns en tydlig konflikt och förtroendeklyfta mellan teaterns ledning och dess personal. Det är vid det här laget knappast någon hemlighet. Personalen har både genom en personalgrupp och det lokala facket velat träffa kulturnämnden för att ge sin syn på detta. Men nämnden har nekat och bara velat lyssna på den andra sidan i konflikten – ledningen. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att nämndens vice ordförande hänger ut personalen genom att citera den rapport om organisation och arbetsmiljö som beställdes förra hösten. Särskilt som orden ”trakasserier” och ”smutskastning” överhuvudtaget inte finns med i rapporten utan är Lars Gustaf Anderssons egna ord. Om något i denna debatt skadar bilden av Borås som kulturstad så är det nog att kulturnämndens vice ordförande väljer att göra sådana utspel mot personalen i media, utan nämnden ens tagit del av deras bild av problemen.

Om Lars-Gustaf Andersson lyder sitt eget råd och djupläser rapporten så kommer han att finna att den påvisa stora brister i den organisatoriska och administrativa ledningen av teatern. ”Det finns en stor otydlighet i organisationen. Oklart kring vad som förväntas. Oklara och omständliga beslutsvägar. Avsaknad av gemensamma mål.” Och den sammanfattar: ”Vår rekommendation är att Borås Stadsteater ombildas till ett aktiebolag”

Jag och fyra andra f.d. teaterchefer har i ett öppet brev till nämnden framhållit att i vårt fall har problem med personalen inte varit skäl till att vi avslutat våra uppdrag. Lars Gustaf Andersson tycker att vi är ett ”kotteri”, jag tycker nog snarare att nämnden borde uppskatta att vi bryr oss om vår gamla arbetsplats och teaterlivet i Borås. Vi menar att vi har stor erfarenhet av att leda teaterverksamhet i såväl Borås som på andra teatrar och att vi gärna träffar nämnden och ger del av den erfarenheten.

Däremot är vi, likt rapporten, skeptiska till verksamhetsformen där en producerande teater ligger inbäddad i en förvaltning, med två administrativa chefer över den konstnärliga ledaren. Den ledarkompetens som en förvaltning söker är en helt annan än den en producerande teater behöver. Teaterchefen hamnar i en hopplös situation att försöka få ihop förvaltningens regler och rutiner med den dynamiska processen på en konstnärligt skapande teater. Det finns inte heller någon balans mellan administrativ ledning och konstnärlig ledning. Om man inte ser sambandet mellan de för Borås unikt återkommande problemen och den för Borås unika verksamhetsformen, så kommer man bara att återskapa problemen om och om igen. Av samma skäl som att jag tror att det skulle skapa en hel del problem att lägga Elfsborgs IF under fritidsförvaltningen och göra fotbollstränaren till kommunal enhetschef.

Dessutom finns det en klar yttrandefrihetsaspekt som ju belyses av det faktum att personalen inte får hålla en debatt om förslaget att halvera verksamheten på den egna teatern, eftersom kulturförvaltningen säger nej.

Under de senaste året har fem anställda lämnat teatern, varav tre i arbetsledande ställning. Nämnden borde kontakta dem och ta reda på varför de har valt att lämna teatern, för att få en klar bild. Nämnden har ett ansvar för teatern och dess personal och då krävs det att man informerar sig och inte bara lyssnar på en sida i en pågående konflikt.

Om Kulturnämnden tar sitt ansvar och följer rapportens råd om organisationsformen och, som Lars Gustaf Andersson föreslår, utökar teaterns egna produktioner och samtidigt släpper in fler gästspel på Borås Stadsteater – ja då kan Borås verkligen bli en sjudande teaterstad.

Johan Huldt, tf teaterchef 2014–15