Kultur

En fascinerande fresk över Hitlers München

Bokrecension Artikeln publicerades
Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
Foto: Christopher Hunt
Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

I ”Hitlers München” målar historikern Svante Nordin upp ett panorama över människorna som i början av 1900-talet befolkade München, staden som skapade politikern Hitler och nazismen. Det är en fascinerande resa genom högt och lågt i den ödesdigra epokens tankevärld, anser recensenten Niclas Sennerteg.

Fakta

”Hitlers München”

Historia

Författare: Svante Nordin

Förlag: Natur & Kultur

Visa mer...

När Adolf Hitler på 1920-talet skapade myten om sig själv utnämnde han Wien före första världskriget till staden som hade format honom till antisemit och nationalsocialist. Idéhistorikern Svante Nordin sätter däremot förstoringsglaset mot en annan stad som kan göra ännu större anspråk på att ha ”skapat” Hitler, nämligen München strax efter första världskriget.

Den levnadsglädje och feststämning som åtminstone delvis var ett kännetecken för München före 1914 hade helt försvunnit vid första världskrigets slut och ersatts av nederlag, bitterhet, kris, politiska oroligheter och en uppflammande antisemitism. Någonstans i virrvarret fanns också den oansenlige korpralen Adolf Hitler. När han plötsligt flimrar förbi på ett filmklipp från 1919, som upptäcktes för bara några år sedan, är det dock i ett sammanhang där man minst av allt hade väntat sig att få se honom: med röd armbindel i sorgetåget för den mördade socialistrevolutionären Kurt Eisner. Detta ”ställde noga taget allt man tidigare brukat tro om Hitler och hans politiska utveckling på huvudet”, slår Nordin fast.

Det första historiska belägget för en välutvecklad antisemitisk livsåskådning hos Hitler är daterat först senare samma år. Det var i efterkrigstidens München Hitler radikaliserades och nationalsocialismen föddes ur en häxbrygd av idéer som då var allmänt i svang. I boken försöker Nordin besvara frågan hur så mycket av 1900-talets elände har kunnat utgå från denna gemytliga bajerska stad.

”München var platsen där allt blev möjligt, där fredliga konstnärer och litteratörer plötsligt sattes i stånd att förverkliga sina fantastiska visioner om en bättre värld, vilken skulle uppstå likt fågel Fenix ur den brand som förtärt den gamla”, skriver han.

Nordin målar upp ett fascinerande galleri av konstnärer, tänkare och politiska mörkermän som verkade i staden och det är genom deras liv och idéer som han skickligt för berättelsen om München under första halvan av 1900-talet framåt. En värld av ytterligheter där trots allt en högborgerlig och antinazistisk författare som Thomas Mann på ett plan kunde spegla sig i och förstå den simple hötorgsmålaren Hitler – en pinsam ”konstnärsbroder” från samma stad:

”Det finns alltsammans där på ett sätt som inger viss förlägenhet: ‘kinkigheten’, lättjan och en beklagligt odefinierbar brådmogenhet, (...) det halvt enfaldiga vegeterandet i djupaste sociala och själsliga bohem, det i grunden högmodiga avvisande som håller sig för gott för varje förnuftig och hederlig verksamhet. Och detta på grund av vad? På grund av en oklar aning om att vara sparad för något alldeles obestämt, som om det nämndes vid namn skulle framkalla människornas skratt”, skrev Mann i essän ”Broder Hitler” (1938).

Det är ett mycket lyckat berättargrepp av Nordin att använda en geografisk plats och de personer som befolkade den för att skildra de stora frågor som en epok brottades med. Hans kunnighet och säkra penna gör det till en lärorik läsupplevelse som utan tvivel breddar perspektiven. Historikern Svante Nordin är en av landets mest produktiva författare med en lång rad gedigna historiska verk på sitt samvete. Det är bara att konstatera att ”Hitlers München” inte sviker de högt ställda förväntningarna.