Kultur o Nöje

Tredje veckan för Johan Svedjedal

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:
Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 

2 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (3) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.

3 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (6) Albert Bonniers förlag: Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
5 Sigrid Combüchen; Sidonie & Nathalie (NY) Norstedts förlag: Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.
6 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (5) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
7 Per Odensten, Skärvan i bergets natt (7) Norstedts förlag: En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
9 Torbjörn Flygt; Flyktväg (NY) Norstedts förlag: Stora frågor i små rum. Om flykt, mottagande, moral och ansvar i en tät glimrande prosa.
10 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (9) Norstedts förlag, övers. Jim Jakobsson: En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.