Kultur o Nöje

Tredje veckan för Johan Svedjedal

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

<span class="fig-caption-title">1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:</span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:
Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
<p><span class="fig-caption-title">2 Jerker Virdborg; Sommaren<span class="locale">, syster (3) Albert Bonniers förlag:</span></span> Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.<ul><div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bt_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-55" class="widget GmAdWidget"><!-- BT Mobil 2 -->
<div id="EAS_fif_8523" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  ></div>
  
<div style="display:none" id="key_word_8523" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8523').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8523").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8523",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8523", "/EAS_fif.html", "http://eas.bt.se/eas?cu=8523;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8523");
  },2000);
</script>
</li>
</ul>

2 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (3) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.

<span class="fig-caption-title">3 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (6) Albert Bonniers förlag:</span> Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
3 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (6) Albert Bonniers förlag: Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
<span class="fig-caption-title">4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag:</span><span class="fig-caption-title"> Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare:</span> den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
<span class="fig-caption-title">5 Sigrid Combüchen; Sidonie &amp; Nathalie (NY) Norstedts förlag:</span> Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.
5 Sigrid Combüchen; Sidonie & Nathalie (NY) Norstedts förlag: Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.
<span class="fig-caption-title">6 Viktoria Jäderling; Åh<span class="locale">, Lunargatan (5) Albert Bonniers förlag:</span></span> Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
6 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (5) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
<span class="fig-caption-title">7 Per Odensten<span class="locale">, Skärvan i bergets natt (7) Norstedts förlag:</span></span> En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
7 Per Odensten, Skärvan i bergets natt (7) Norstedts förlag: En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
<span class="fig-caption-title">8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag:</span> Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
<span class="fig-caption-title">9 Torbjörn Flygt; Flyktväg (NY) Norstedts förlag:</span> Stora frågor i små rum. Om flykt, mottagande, moral och ansvar i en tät glimrande prosa.
9 Torbjörn Flygt; Flyktväg (NY) Norstedts förlag: Stora frågor i små rum. Om flykt, mottagande, moral och ansvar i en tät glimrande prosa.
<span class="fig-caption-title">10 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (9) Norstedts förlag<span class="locale">, övers. Jim Jakobsson:</span></span> En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.
10 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (9) Norstedts förlag, övers. Jim Jakobsson: En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.