Kultur o Nöje

Svedjedal kvar i toppen

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

<span class="fig-caption-title">1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:</span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:
Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
<p><span class="fig-caption-title">2 Viktor Banke; Andrum (NY) Norstedts förlag:</span>Grundligt, sakligt och med ett aldrigtsviktande humanistiskt förhållningssätt genomlyses flyktingkrisen och migrationspolitikens förskjutningar.<ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-7' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-7';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-7'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bt_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-55" class="widget GmAdWidget"><!-- BT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8523" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8523" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8523').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8523").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8523",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8523", "/EAS_fif.html", "http://eas.bt.se/eas?cu=8523;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8523");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>

2 Viktor Banke; Andrum (NY) Norstedts förlag:Grundligt, sakligt och med ett aldrigtsviktande humanistiskt förhållningssätt genomlyses flyktingkrisen och migrationspolitikens förskjutningar.

<span class="fig-caption-title">3 Jerker Virdborg; Sommaren<span class="locale">, syster (NY) Albert Bonniers förlag:</span></span> Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
3 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (NY) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
<span class="fig-caption-title">4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna 3) Albert Bonniers förlag:</span><span class="fig-caption-title"> Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare:</span> den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna 3) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
<span class="fig-caption-title">5 Viktoria Jäderling; Åh<span class="locale">, Lunargatan (9) Albert Bonniers förlag:</span></span> Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
5 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (9) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
<span class="fig-caption-title">6 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (NY) Albert Bonniers förlag:</span> Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
6 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (NY) Albert Bonniers förlag: Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
<span class="fig-caption-title">7 Per Odensten<span class="locale">, Skärvan i bergets natt (4) Norstedts förlag:</span></span> En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
7 Per Odensten, Skärvan i bergets natt (4) Norstedts förlag: En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
<span class="fig-caption-title">8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (5) Ordfront förlag:</span> Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (5) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
<span class="fig-caption-title">9 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (NY) Norstedts förlag<span class="locale">, övers. Jim Jakobsson:</span></span> En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.
9 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (NY) Norstedts förlag, övers. Jim Jakobsson: En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.
<span class="fig-caption-title">10 Jane Austens Brev (8) Albert Bonniers förlag<span class="locale">, övers. Paulina Helgeson:</span></span> Äntligen en fyllig översättning av Jane Austens brev. Här framträder en lika kritisk men elakare Jane. Samtidigt också en mänskligare. 
10 Jane Austens Brev (8) Albert Bonniers förlag, övers. Paulina Helgeson: Äntligen en fyllig översättning av Jane Austens brev. Här framträder en lika kritisk men elakare Jane. Samtidigt också en mänskligare.