Kultur o Nöje

Starka känslor när teaterförslag presenterades

teater Artikeln publicerades
Det var fullsatt av åhörare när teaterförslaget presenterades i kulturnämnden. På första parkett hade två tidigare teaterchefer i Borås bänkat sig: Jarl Lindahl och Alf Algestam.
Foto:Lena Kvist
Det var fullsatt av åhörare när teaterförslaget presenterades i kulturnämnden. På första parkett hade två tidigare teaterchefer i Borås bänkat sig: Jarl Lindahl och Alf Algestam.

Det var starka känslor i luften när förslaget om en halvering av Borås Stadsteaters egenproducerade föreställningar redovisades för politikerna i kulturnämnden. Många kulturintresserade boråsare och teateranställda hade kommit dit för att visa sitt stöd för teatern.

Förmodligen har ett kulturnämndsmöte en augustikväll i Borås aldrig varit så välbesökt av allmänheten som det som ägde rum på torsdagskvällen. Och det på grund av ett ärende med den inte särskilt poetiska rubriken: "Information om förslag till ny verksamhetsidé för Borås Stadsteater i ett moderniserat kulturhus".

Möteslokalen i Kulturhuset var fullsatt eftersom det också hade kommit ett 100-tal åhörare för att lyssna när politikerna blev informerade förslaget om Borås Stadsteaters framtid. Det var både teateranställda och kulturintresserade boråsare som ville få informationen samtidigt som politikerna.

– Kulturhuset behöver få fler besökare och nå nya målgrupper. I dag är det 80 000–90 000 boråsare som aldrig ens besöker Kulturhuset. Därför krävs det en större variation i utbudet och att det satsas mer kraft på marknadsföring. Det kommer bland annat att leda till en större andel gästspel och samarbeten på stadsteatern, förklarade kulturchefen Eva-Lotta Franzén som hade gjort utredningen på uppdrag av kulturnämnden.

Sedan redovisade hon detaljerna i förslaget, som skulle kunna träda i kraft den 1 september nästa år – om politikerna bestämmer sig för det. Förslaget innebär, som tidigare har rapporterats, att antalet egenproducerade teaterproduktioner skärs ned från sex per år till två–tre, samt att ett stort antal gästspel (teater, dans, musik och barnföreställningar) köps in.

– Bedömningen är att förslaget leder till färre fast anställda behövs på teatern och att det alltså uppstår arbetsbrist. Men det kan också bli tal om vissa nyanställningar för programläggning och kraftfull marknadsföring.

De spontana reaktionerna från politikerna var få. Hanna Werner (MP) reagerade under mötet med kommentaren:

– Det finns mycket som är tilltalande i det här förslaget, men jag är inte redo att ta ställning till det förrän det har gjorts konsekvensanalyser.

Patric Silfverklinga (SD) ställde frågan om förslaget om det minskade antalet egna teaterproduktioner är sammankopplat med arbetsmiljöproblemen på teatern. Han ville också veta hur den konstnärliga verksamheten skulle påverkas.

– Det är för tidigt att prata om organisationen. Först måste partigrupperna diskutera det här förslaget att bredda utbudet, sa kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S).

Därefter röstade en enig nämnd för att förslaget skulle diskuteras i de olika partigrupperna innan det blir en fortsättning på något nämndmöte framöver.

Något som vållade kraftiga reaktioner bland flera åhörare var att kulturnämnden hade bestämt att allmänhetens frågestund skulle hållas innan själva teaterförslaget hade presenterats. Flera åhörare bad att politikerna skulle kasta om ordningen men fick inget gehör:

– Allmänhetens frågestund ligger alltid i början av nämndens möte. Så är det i alla nämnder i Borås stad, svarade Sara Andersson (S).

Frågestunden kom dock helt att handla om teatern. Det rådde tidvis en spänd atmosfär i lokalen när teateranställda och annan allmänhet ställde frågor till politikerna om hur de tänkte och resonerade kring teaterns framtid. Flera av frågorna besvarades av nämndordföranden Sara Andersson med att det inte gick att säga något bestämt om det förrän politikerna hade fått information, efter frågestunden, och sedan fått tid att ta ställning.

– Dagens ärende är bara information om ett förslag, först därefter kommer nämnden att fatta beslut om hur den ska gå vidare med detta, sa Sara Andersson (S).

Fakta

Verksamhetsidé

De viktigaste punkterna i förslaget om ny verksamhetsidé för stadsteatern:

2-3 egna teaterproduktioner/år på två scener

Inköp av 20 teatergästspel/år från exempelvis Riksteatern, fristående teatergrupper och -bolag

Inköp av sex dansgästspel/år

Fem egenproducerade musikprogram/år för äldreboenden och andra boenden

Inköp av tio musikgästspel från exempelvis Borås Orkesterförening, Göteborgssymfonikerna etc.

25 egenproducerade Lördagsbarnprogram i Kulturhuset

Inköp av tio gästspel som Lördagsbarnprogram

Visa mer...