Kultur o Nöje

Sjuhärad: De får stöd – och de nekas

kulturstöd Artikeln publicerades

Ja till textilt kulturarv, klassisk musik och lajv. Nej till Pride, konstnärsresidens och friluftskonst. Det blev resultatet när regionens kulturnämnd delade ut pengar till utvecklingsprojekt i Sjuhärad.

Regionens kulturnämnd har delat ut nästan 8,7 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västra Götaland. En del av detta hamnade i Sjuhärad.

Totalt hade 119 ansökningar kommit in till regionens kulturnämnd, varav knappt hälften beviljades stöd. Besluten om utdelning av stöd fattades på nämndens sammanträde häromdagen.

Från Sjuhärad kom det åtta ansökningar om sammanlagt 865 000 kronor, men nämnden beviljade bara fyra av ansökningarna ansökningar och delade ut 210 000 kronor.

Textilmuseet beviljades 75 000 kronor till en festival textil konstfestival. Borås Orkesterförening fick 35 000 kronor för att arrangera en jubileumskonsert medan föreningen Djinadon fick 50 000 kronor (av sökta 250 000) för att arrangera två konserttillfällen med världsmusik i Uddebo. Vidare fick föreningen Orion 50 000 (av sökta 100 000) för att ordna ett fyra dagars lajv i Örby med titeln "Morgondagens gryning 7".

Nej blev det dock för stöd till Bollebygds Pridefestival och Konstnärscentrum Västs projekt att ställa ut konst vid två cykelleder. Det blev även nej till ett projekt med tillfälligt konstnärsresidens i Väveriet i Uddebo. En projektansökan från Högskolan i Borås om en mötesplats för kulturforskning drogs tillbaka.