Kultur o Nöje

Ragna Wei om teatern: "För detalj- och toppstyrt utan tillräcklig kunskap"

teater Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Borås Stadsteaters avhoppade konstnärlige ledare Ragna Wei är bekymrad över förslaget om nedskärningar av teaterns personal och egenproducerade föreställningar.

I ett öppet brev till Borås stad riktar hon också kritik mot hur stadsteatern fungerar.

Enligt ett förslag som hamnar på kulturnämndens bord i nästa vecka ska antalet egenproducerade föreställningar halveras och ersättas med gästspel från olika håll.

– Jag är bekymrad. Gästspel är ett fint komplement och en inspiration, men det kan aldrig ersätta vad en egen lokalt producerad teater betyder för en stad, säger Ragna Wei.

Varför slutar du själv?

– Jag ser inte att jag får förutsättningar att göra mitt jobb att svara för teaterns konstnärliga utveckling. Då slutar arbetet att vara intressant för mig. Det är för mycket motstånd och för tungrott.

Vad är det för motstånd som du har mött?

– För mig har det varit en paradoxal upplevelse att vara konstnärlig ledare för stadsteatern. Det är roligt att leda själva den konstnärliga verksamheten men jag upplever inte att teatern drivs eller styrs på ett ändamålsenligt sätt. Jag får inte tydliga ramar med framförhållning, och när ramar till slut kommer så är det även svårt att få agera med frihet inom dem. Jag har också saknat en tydlig målstyrning, att få gehör för att jobba systematiskt mot publika och konstnärliga mål. Samt att nå fram i en dialog uppåt.

Vad är felet, menar du?

– Det grundläggande problemet är att stadsteatern ligger direkt under kulturförvaltningen. Det är en felkonstruktion, som jag ser det. Om en teater ska fungera behöver den verka både på väldigt lång sikt och genom snabba beslut, men det är ett exempel på en sak som inte fungerar om det borde. En bra teaterproduktion måste planeras lång tid i förväg, men det är inte möjligt att börja jobba med projekt förrän den kommunala budgeten läggs eller när de politiska besluten har fattats. Det blir problematiskt för en teaterverksamhet.

– Sedan anser jag att chefen lyssnar för lite på de behov som uppstår i verksamheten och på golvet. Att förstå och hämta in specifik kunskap är a och o. Det är för detalj- och toppstyrt utan tillräcklig kunskap. Det vore behövligt att hämta in mer kunskap även kring styrning, från kunniga, erfarna teaterledare om hur en teater bäst kan drivas och vilken effekt olika lösningar får. I samband med utredningen fanns det fler toppnamn som erbjöd sin hjälp.

Varför skulle det göra någon skillnad att förvandla teatern till ett eget kommunalt bolag? Den skulle ju fortfarande ha en politisk styrelse?

– Med en styrelse kan man få personer som är särskilt insatta i teaterns arbetsvillkor och även rekrytera särskild kompetens. Med en sådan styrelse skulle en teaterchef få ett helt annat stöd uppifrån och en annan dialog. Det finns ett problem i nuvarande konstruktion med att både få gehör och stöd uppåt och förtroende neråt i organisationen. Det är dessutom för många beslutsled. Konstnärlig ledning ligger under en administrativ teaterchef, som i sin tur ligger under kulturchefen som i praktiken avgör många beslut. Det är fler beslutsled än till och med Stockholm Stadsteater.

– I ett kommunalt bolag skulle det fortfarande vara en politiskt tillsatt styrelse som följer de mål som kommunen har satt upp, så den lösningen skulle inte fjärma teatern från kommunen.

Vad gör du nu?

– Under en tjänstledighet i våras började jag jobba med ett produktionsbolag för tv och film. Det är väldigt spännande och det fortsätter jag med, och så kommer jag att regissera som frilansregissör, säger Ragna Wei.