Kultur o Nöje

Nyfiket och intelligent om uppväxt i Hillared

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Vaket och enkelt om den tid som varit. Lars Ståhle speglar det förflutna med utsikt från byn Läggared i Hillareds socken.

Pojken i byrålådan

Författare: Lars Ståhle

Förlag: Eget

Den som har en koppling till tätorten Hillared, belägen mellan Borås och Svenljunga, kan troligen känna igen en del i Lars Ståhles ”Pojken i byrålådan”. Det är en nätt liten bok på drygt 80 sidor, bestående av tolv kapitel som mest liknar noveller.

Gemensamt för dem är att författaren berättar om olika episoder som han varit med om under sin uppväxt. Tonvikten ligger på decennierna efter andra världskriget. Så egentligen är texten mer av en löst sammansatt biografi, där släktförhållanden spelar en stor roll, än en renodlad hembygdsskildring.

Dessutom lyder undertiteln ”en berättelse från byn Läggared i Hillareds socken”, vilket snävar in synfältet än mer. Lars Ståhle har dock en vaken blick för vad som rör sig i tiden, varför hans fokus på en begränsad geografi indirekt blir en skildring av samhällsutvecklingen i stort.

Ett kapitel ägnas exempelvis åt att beskriva när traktorer introducerades på landsbygden. Mer allvarliga avsnitt om nöden under krigsåren varvas med underhållande anekdoter - som när slaktaren och mångsysslaren David, lätt berusad, offrar sin svarta finhatt genom att placera ett getingbo i den och platta till.

Lars Ståhle är en nyfiken och intelligent iakttagare. Hans enkla och anspråkslösa prosa tjänar sina syften. Samtidigt som de klara minnesbilderna tecknar konturer av den tid som varit, ger de insikt om vilka omständigheter som kan forma en människa.