Kultur o Nöje

Hundratals namn för Stadsteatern: "En del av Borås varumärke"

teater Artikeln publicerades
Foto:Anders Robertsson

Två namninsamlingar för Borås Stadsteater sprids just nu på nätet. På måndagskvällen hade det kommit in över 1 100 underskrifter.

Dessutom har personal från teatern skapat en Facebook-grupp med titeln "Rädda Borås Stadsteater".

På torsdag kväll ska ett förslag om hur verksamheten ska se ut på Borås Stadsteater presenteras för kulturnämndens politiker. Efter vad som hittills är känt går förslaget ut på att halvera teaterns egen scenproduktion och ta in fler gästspel – vilket i sin tur kan leda till personalnedskärningar. Det är ett förslag som kommer i kölvattnet av uppgifter om intern dålig stämning och konflikt mellan personalen och ledningen.

Uppgifterna har väckt oro bland personalen och lett till upprörda reaktioner bland folk i teatervärlden.

Nu cirkulerar det två namnlistor för att rädda kvar hela den lokala verksamheten vid teatern. Och personal har även skapat en Facebook-grupp som heter "Rädda Borås Stadsteater".

– På den sidan vill vi ge boråsarna möjlighet att se vad som händer med teatern. Vi uppmanar kulturintresserade invånare att gå till kulturnämndens möte på torsdag och ta del av informationen om teaterförslaget, så att de kan tala om vad de tänker och tycker innan beslutet fattas, säger Eva Claar, som är skådespelare på teatern.

De två namninsamlingarna överlappar troligen delvis varandra eftersom en del personer kan ha undertecknat båda listorna, men bland de hundratals undertecknarna finns folk från hela landet och en del av dem har även bifogat egna kommentarer.

– Det råkade bli två listor i stället för en, eftersom det jobbas för teatern på alla håll och kanter, men ju mer stöd teatern får, desto bättre. Vi vill att teatern ska finnas kvar, annars försvinner en del av Borås varumärke.

Det låter på dig som hela teatern riskerar att försvinna. Är det vad ni tror ska hända?

– Nej, fast det är viktigt att veta att gästspel fyller ett syfte, men ett gästspel får aldrig möjligheten att etablera sig, för det handlar om för få föreställningar på en ort för att de ska kunna göra det. Publiken hinner inte hitta dit förrän föreställningen har flyttat vidare. Då är risken att teatern bara tar dit givna succéer och då krymper kulturutbudet. Antalet människor som kan komma och titta krymper också.

Hon uppger att engagemanget och kampandan bland personalen är stor.

– Vi brinner för teatern och är engagerade på olika sätt.

Ska du och dina arbetskamrater gå till kulturnämndens möte?

– Absolut, alla som kan komma. Jag hoppas att det kommer så mycket folk för att lyssna att de blir tvungna att flytta mötet från Röda rummet till Stora scenen på teatern.