Kultur o Nöje

"Inget beslut i kväll – tas senare"

kulturnämnden Artikeln publicerades

BT:s Niclas Sennerteg och Lena Kvist fanns på plats för att presentera den nya verksamhetsidén.