Kultur o Nöje

Konst att ta på, lyssna till och lära känna

Konst Artikeln publicerades
Foto:Lars-Åke Green

Utställningen "Kännbart" är för den som vill uppleva konst på annorlunda vis. Känn schamantrummans rytm, donera din dröm i punktskrift eller smyglyssna på trädets prat.

Konstmuseet, plan två. "Resonant bodies" av Julia Adzuki. En 700 år gammal ask ligger barskrapad och urholkad på golvet. Den är förvandlad till en skulptur/instrument. Man kan ligga i den, känna vibrationerna från strängarna (som finstäms) eller från stammen om någon dunkar på den som en trumma.

Och så kan man förstås känna sig fram över hela den knotiga skapelsen med bara händerna till hjälp. Besökare erbjuds hörselkåpor och ögonbindel - och ledsagare - på de guidade turerna.

För några år sedan upptäckte konstnären Annika Ottander att det aldrig gjorts en konstutställning i Sverige för dövblinda.

– Det är en demokratifråga, att alla har rätt att möta samtidskonsten. Men det kräver andra tekniker.

Hon axlade utmaningen och skapade "Kännbart", en utställning som varit på turné sedan 2015, visats i 13 städer och hittat sin egen form.

Sex etablerade konstnärer har gjort verk att uppleva med andra sinnen än syn och hörsel. De kompletteras av lokala konstnärer som själva har syn och/ eller hörselnedsättningar:

- Vi behövde dem som bollplank, men det visade sig att de av egen kraft tog större del i utställningen. Vi kallar dem "förstärkare".

I Borås är göteborgskonstnären Birgitta Dahlström en av fyra förstärkare. Hon fick problem med syenen som äldre och visar textila verk i grova strukturer, allt från stora löv till en brynja, tänkta att uppleva med fingertopparna. Titel: Från ögats mörker till känselns ljus".

En annan förstärkare är Bert Liljeholm Brännström, ordförande i FSDB Väst. Han gör en performance vid invigningen i dag: teckenspråkspoesi.

Och kan man inte se utåt kan man kanske känna inåt. Flera av verken uppmanar till det: med schamantrummans hjälp i "Medicinhjulet" av Lisa Jeanin & Rolf Shuurmans.

"Drömsamlaren" av Maria Luostarinen är ett tält där man kan lägga sig på en brits, skakas av vibrerande åska och kanske skriva ner och donera en dröm på punktskriftsmaskinen i tältet.

I Matti Kallioinen "Frekvensomfång" tvingas man verkligen vända sig inåt. Det består av en fåtölj under ett svart nät. Sitt ner, skärma av dig - och upplev hur frekvenser och signaler från 15 vibrerande motorer skakar din kropp.

"Kännbart" är en utställning för alla åldrar, alla sinnen:

– Jag tänkte att det kunde vara en tillgång för en större publik, att göra en taktil utställning där man kan känna sig fram. Inte bara se, säger Annika Ottander.

– Våra ögon påverkar oss så starkt. Använder vi andra sinnen kan man öppna sig, ta till sig upplevelser på annat sätt.

"Kännbart" visar också "Taktilt foto". Hur väljer man motiv om man inte kan se eller höra? Och hur kan man med teknikens hjälp göra foto möjliga att läsa av med känsel? Tre dövblinda och en blind person har fotograferat.

Fakta

Kännbart

Utställning: 10 juni -27 augusti

Plats: Borås Konstmuseum

Deltagande konstnärer: Julia Adzuki, Mari Kretz, Lisa Jeanin & Rolf Shuurmans, Maria Luostarinen Matti Kallioinen, Nadja Ekman, Birgitta Dahlström, Asha Kowalska, Harry Rozental, Bert Liljeholm Brännström.

Arrangeras av: ABF Örebro, Förbundet Sveriges dövblinda samt Riksutställningar.

Syntolkas. Guidas både på svenskt teckenspråk och talad svenska.

Dövblindhet i Sverige: omkring 2 000 människor. 20 000 - 40 000 människor över 65 år har någon kombination av syn- och hörselnedsättning.

Synnedsättning i Sverige: 120 000 personer varav 14 000 har en grav synnedsättning/ är blinda.

Inträde: Avgiften är tillfälligt slopad på Konstmuseet för att öka tillgängligheten.

Visa mer...