Kultur o Nöje

Johan Svedjedal i topp på höstens första boktopplista

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 maj. Siffran inom parentes visar förra plac.

<span class="fig-caption-title">1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (NY) Wahlström och Widstrand förlag:</span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (NY) Wahlström och Widstrand förlag:
Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 
<p><span class="fig-caption-title">2 Isabelle Ståhl; Just nu är jag här (2) Natur &amp; Kultur förlag:</span> Vass roman om konsten att gå förlorad för sig själv utan att förstå varför.<ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-7' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-7';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-7'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bt_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på bt.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-55" class="widget GmAdWidget"><!-- BT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8523" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8523" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8523').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8523").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8523",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8523", "/EAS_fif.html", "http://eas.bt.se/eas?cu=8523;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8523");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>

2 Isabelle Ståhl; Just nu är jag här (2) Natur & Kultur förlag: Vass roman om konsten att gå förlorad för sig själv utan att förstå varför.

<span class="fig-caption-title">3 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (NY) Albert Bonniers förlag:</span><span class="fig-caption-title"> Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare:</span> den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
3 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (NY) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
<span class="fig-caption-title">4 Per Odensten<span class="locale">, Skärvan i bergets natt (NY) Norstedts förlag:</span></span> En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
4 Per Odensten, Skärvan i bergets natt (NY) Norstedts förlag: En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
<span class="fig-caption-title">5 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (NY) Ordfront förlag:</span> Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
5 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (NY) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
<span class="fig-caption-title">6 Julia Svanberg; Candelarias hus (NY) Albert Bonniers förlag:</span> Svenskan Ellen tar över ett hus med kaffeplantor på Colombias landsbygd. Personligt äventyr med social och politisk förankring. 
6 Julia Svanberg; Candelarias hus (NY) Albert Bonniers förlag: Svenskan Ellen tar över ett hus med kaffeplantor på Colombias landsbygd. Personligt äventyr med social och politisk förankring. 
<span class="fig-caption-title">7 Agnes Gerner; Sus (NY) Albert Bonniers förlag:</span> Dikter om grisens liv och död. Personligt och engagerat.
7 Agnes Gerner; Sus (NY) Albert Bonniers förlag: Dikter om grisens liv och död. Personligt och engagerat.
<span class="fig-caption-title">8 Jane Austens Brev (NY) Albert Bonniers förlag<span class="locale">, övers. Paulina Helgeson:</span></span> Äntligen en fyllig översättning av Jane Austens brev. Här framträder en lika kritisk men elakare Jane. Samtidigt också en mänskligare. 
8 Jane Austens Brev (NY) Albert Bonniers förlag, övers. Paulina Helgeson: Äntligen en fyllig översättning av Jane Austens brev. Här framträder en lika kritisk men elakare Jane. Samtidigt också en mänskligare. 
<span class="fig-caption-title">9 Viktoria Jäderling; Åh<span class="locale">, Lunargatan (NY) Albert Bonniers förlag:</span></span> Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
9 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (NY) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
<span class="fig-caption-title">10 Jo Marchant; Tankens kraft (NY) Leopard förlag<span class="locale">, övers. Anna-Karin Andersson:</span></span> Lättläst och sakligt om enheten kropp-och-själ. Avgörande insikter i vardagen – för oss alla.
10 Jo Marchant; Tankens kraft (NY) Leopard förlag, övers. Anna-Karin Andersson: Lättläst och sakligt om enheten kropp-och-själ. Avgörande insikter i vardagen – för oss alla.