Kultur o Nöje

Förslag om nedskärningar på Borås Stadsteater

teater Artikeln publicerades
Foto:Anders Robertsson

Det kan bli tal om nedskärningar på Borås Stadsteater efter den senaste tidens turbulens och interna problem.

Nedskärningarna gäller både personal och antal egenproducerade föreställningar.

Efter all turbulens kring Borås Stadsteater gav kulturnämnden före sommaren uppdraget till kulturchefen Eva-Lotta Franzén att formulera ett förslag om ny verksamhetsidé för teatern.

Förslaget innebär kraftiga neddragningar i teaterns verksamhet, vilket SR Sjuhärad berättade under onsdagen.

Det ska handla om att teaterns egna uppsättningar halveras och ersätts med gästspelsföreställningar. Det skulle i så fall innebära nedskärningar av personalen på teatern.

– Föreslaget innehåller betydligt fler gästspel för att skapa större variation i utbudet. Det ska bli mer musik och annan scenkonst, bland annat dans. Vi vill också se mer samarbete mellan de olika verksamheterna i Kulturhuset, där exempelvis teatern och konstmuseet skulle kunna samverka kring olika teman, säger kulturchefen Eva-Lotta Franzén.

– För att få plats med allt detta kommer det att bli en mindre del egenproducerad teaterverksamhet, tillägger hon.

Konkret föreslås att teaterns egna produktioner dras ned till två eller tre om året, det vill säga ungefär hälften av i dag.

Hur kommer detta att drabba den fast anställda personalen på teatern?

– Det kommer förstås att bli konsekvenser. Vi befarar en arbetsbrist, men det är nästa steg i processen så det är för tidigt att gå in på det nu. Först om kulturnämnden godkänner förslaget kan vi börja titta på hur en annan organisation skulle se ut.

Borås profilerar sig på många sätt som en kulturstad. Hur menar du att en halvering av de egenproducerade teaterföreställningarna bidrar till det målet?

– Vi satsar även i fortsättningen på teatern, vi satsar på mer teater. Kulturhuset är i första hand till för boråsarna och skattebetalarna. Det uppdrag som jag har fått är att bredda utbudet för att nå flera och det här förslaget stärker Borås som kulturstad.

Förslaget har presenterats för de fackliga organisationerna och personalen.

Hur reagerade personalen på det här?

– Naturligtvis blev det en hel del diskussioner.

Förslaget till ny verksamhetsidé skulle enligt uppdraget presenteras först i oktober, men kommer att redovisas redan på kulturnämndens nästa sammanträde den 24 augusti.

BT har sökt kontakt med Teaterförbundets lokalavdelning.