Kultur o Nöje

Den orädde satirikern

satir Artikeln publicerades
Rikke Petersson föreläste i Kulturhuset om Ragnvald Blix, som hon också har porträtterat i en ny bok.
Foto:Jan Pettersson
Rikke Petersson föreläste i Kulturhuset om Ragnvald Blix, som hon också har porträtterat i en ny bok.

Ragnvald Blix var en av förra seklets främsta nordiska karikatyrtecknare. Författaren Rikke Petersson har räddat honom undan glömskan.

Vårens upplaga av "Måndagar på Kulturhuset" ägnas som bekant åt satir i dess olika former och i går kväll föreläste författaren Rikke Petersson om den norske karikatyrtecknaren Ragnvald Blix (1892–1958) som med sitt ritstift utmanade Hitler och de andra nazistledarna. Hans satiriska teckningar var mycket uppmärksammade i Norden och på andra håll i världen under förra hälften och mitten av 1900-talet.

Under andra världskriget levde han som flykting i Sverige, men fortsatte att arbeta under pseudonymen "Stig Höök" (ett namn han hittat på en gravsten) åt Torgny Segerstedts Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT). Det var nästan den enda svenska tidning som trotsade myndigheters påbud att tidningarna skulle lägga band på sig och inte reta den farlige grannen i söder.

– Han stod på Görings dödslista och man kan säga att han tecknade med risk för livet, förklarar Rikke Petersson.

Redan före första världskriget hade Blix börjat göra sig ett namn som karikatyrtecknare, först i Norge, sedan i Paris och därefter i München, där han under några år blev medarbetare i en av dåtidens största humortidskrifter, Simplicissimus, som samlade de främsta tyska författarna och tecknarna. Hans karikatyr av tsaren ledde till att tidningen förbjöds i Ryssland.

– Han hade en total brist på respekt för alla auktoriteter, menar Rikke Petersson och menar att detta var hans stora styrka, vid sidan av hans skicklighet som tecknare.

Hans antinazistiska teckningar från 1930-talet ledde till hotbrev från Hermann Göring, tyska diplomatiska protester och till att GHT 1934 förbjöds i Tyskland. Under kriget spreds hans teckningar också i Norge med hjälp av den norska motståndsrörelsens illegala tidning.

– Han var en träffsäker tecknare och vände ofta upp och ned på begreppen för att få läsaren att tänka efter. Det som fortfarande gör honom aktuell är hans höga konstnärliga nivå och hans kamp mot dumhet och diktatur, säger Rikke Petersson.

Fakta

Rikke Petersson

Har varit lektor i svenska vid universitetet i Münster. År 2007 belönades hon med Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur i utlandet. Författare till boken "Ragnvald Blix – karikatyrtecknaren som utmanade Hitler" (2016).

Visa mer...