Kultur o Nöje

Den insisterande svensken

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Foto:Emma Svensson

Komikern och debattören Soran Ismael har skrivit en bok om att vara svensk – och alla frågor som kommer med det. Fedja Borčak har läst ett personligt och genomtänkt debattinlägg.

Absolut svensk – en id-handling

Författare: Soran Ismail & Förlag: W&W

Inte särskilt långt in i läsningen märker jag en rad gemensamma nämnare mellan Soran Ismail och mig själv. Vi är ungefär lika gamla, män, första generationens invandrare (med nöd och näppe), uppvuxna i fredfyllda svenska miljöer och med kärleksfulla föräldrar. Men det som kanske framför allt förbinder oss är att vi hela vårt liv behövt förhålla oss till frågan om vad det är att vara svensk.

Vi har grubblat och grubblat, för vi har hört samma glåpord, samma stereotyper, upplevt densamma mer eller mindre subtila rasism och vi har haft samma strategier att skydda oss mot ett konstant ifrågasättande: ”Jag var alltid medveten om risken att bli stämplad som bråkig blatte. Därför såg jag till att sköta mig – vara tyst i klassen, göra bra ifrån mig på proven, inte prata för högt på bussen och aldrig sitta med fötterna på sätet i tåget.”

Check, check, check och check.

Men som Ismail kan intyga hjälper det sällan att bete sig in i svenskheten. Lite mörk hud eller ett mörkt namn kan omintetgöra allt fint sittande på bussen på nolltid. Det är ungefär här, efter denna insikt, som vi beslutat oss för olika lösningar, tror jag. Medan jag inte längre är speciellt intresserad av att vara svensk (eller snarare att någon uppfattar mig som det), har Ismail tagit upp kampen för sin rätt att vara svensk, som han anser för obestridlig. Han har som bekant gjort det på olika sätt i debatten och ”Absolut svensk” är, som både titel och undertitel avslöjar, ett kraftfullt insisterande på detta.

Men boken är mycket mer än så. Den är ett försök att från olika vinklar fånga rasismen i ett land där ingen identifierar sig som rasist. I flera kapitel resonerar Ismail om rasismens grogrund, vår förintellektuella negativa inställning till främmande människor och ambivalenta förhållningssätt till den egna identiteten. I andra kapitel samtalar han med kollegor, forskare, aktivister och svenska nationalister. Jag fastnar särskilt för samtalet med rapparen Erik Lundin, som i sin musik har aktualiserat frågan om att vara kluven mellan nationella identiteter. Förutom att de för ett riktigt bra samtal slås jag av att här är två (bland andra) välartikulerade representanter för en hel generation svenskar med olika etniciteter som försöker formulera en samling problem som rör den svenska tillhörigheten och som vi förr eller senare blir tvungna att lösa.

Jag har alltid beundrat Ismails attityd till dessa frågor, hans geist och hans konkreta, osentimentala sätt att snacka om dem på. Det kommer därför inte som någon överraskning att ”Absolut svensk” är en väl genomarbetad bok med många intressanta, gripbara, nödvändiga perspektiv på ett problem som i allt högre grad delar landet.