Kultur o Nöje

Boråsaren Anna Karlsson debuterar med småtrevlig läsning om fem kvinnor

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Romanen ”Ett slut, en början” är skriven av boråsaren Anna Karlsson, till vardags skolsköterska. Den är lättläst och småtrevlig, men lite övertydlig ibland, tycker BT:s recensent Inger Dahlin-Ros.

Ett slut, en början

Författare: Anna Karlsson

Förlag: Recito förlag

Måste erkänna att jag till en början tyckte det var lite jobbigt att av de fem kvinnor som förekommer frekvent i romanen har tre namn som börjar på bokstaven L, Lisen, Lina och Lise-Lott. Och två har förnamn som börjar på A, Alex och Annie, när det finns ytterligare 26 bokstäver i alfabetet. Kan inte låta bli att undra om jag har missat någon dold signal.

”Ett slut, en början” är ett förstlingsverk. Författaren Anna Karlsson bor på en gård i Äspered och är till professionen skolsköterska. Hon berättar, mer eller mindre ingående, om fem kvinnoöden som går in i varandra. På drygt 300 sidor möter vi allt: kärlek, romantik, vänskap, våld, sjukdom och död.

Historierna växer fram i många korta kapitel och resultatet blir en lättläst roman. Den spänner från småtrevlig läsning till rörande och sorgliga partier med några riktigt dramatiska inslag.

Personskildringarna och beskrivningar av allt från omplåstring till vård av svårt sjuka är trovärdiga. Här är Anna Karlsson på hemmaplan. Däremot är terminologin inte lika hundraprocentig när det gäller andra romanfigurers yrken – man kan se det som ett skönhetsfel.

Texten är ordrik, för att inte säga pratig. Ibland känns beskrivningarna övertydliga. Vad korrekturfelen beträffar är de lätt räknade, bara tre på drygt 300 sidor. Romanens titel kan dock upplevas som missvisande. Med ingående berättelser om fem kvinnor är det mer än ett slut och en början.