Kultur & Nöje

Starkt om ord som inte går att finna

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Flickan i bilderboken Orden var är ni? har svårt att hitta rätt språklig formel. Ibland närmar sig Klara Perssons skildring det språkfilosofiska, tycker Peter Grönborg.

Orden var är ni?

Text, bild: Klara Persson

Förlag: Urax

Den som vill förmedla starka känslor är angelägen om att hitta det exakta uttrycket. Risken är dock att det låser sig och ingenting blir sagt.

I ett sådant tillstånd hamnar Solvej i Klara Perssons välkomponerade bilderbok Orden var är ni?. Flickans strävan efter att finna rätt språklig formel motverkar sitt syfte.

Hennes tystnad skapar störningar i den relation som det var avsikten att prisa. Vanten, hennes älskade killkompis, tappar nästan tålamodet. När det är som värst går bokstäverna vilse i de inre organen och når inte fram till tungan.

Ibland närmar sig Klara Perssons skildring det språkfilosofiska. Den står ändå på en solid existentiell grund när den visar hur svårt det kan vara att orientera sig i gränslandet mellan tanke och känsla.

En kvalitet är att boken fungerar på flera nivåer.