Kultur & Nöje

Överraskande Saharathriller

Kultur & Nöje ,

Snabbläst, spännande, aktuellt.

Saharasyndromet

Författare:

Christian Unge

Förlag:

Lind & co

Artikeln publicerades 22 april 2016.

En grupp från Läkare utan gränser tas tillfånga i Sierra Leone och färdas till Algeriet med sina kidnappare. Vi följer förloppet genom läkaren Mette som steg för steg etablerar en relation till terroristerna och hanterar situationen när insatserna efterhand trappas upp med både yttre och inre hot. Parallellt följer vi hur Mettes väninna i Stockholm försöker sätta sig in i vad som händer.

”Saharasyndromet” är snabbläst och spännande med många överraskningar. Utforskandet av ”stockholmssyndromet” är intressant och aktuellt, och dessutom lägger Unge mycket fokus vid att skildra akutmedicin under extrema förhållanden. Och eventuella tveksamheter i skildringen av myndigheternas hantering av kidnappningar är inget som stör handlingen.