Kultur & Nöje

En morfar som inte längre minns sitt namn

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Det är inte alla som lyckas lika bra som Ida Sundin Asp vid första försöket, skriver Peter Grönborg.

Idag vet jag inte vem jag är

Text, bild: Ida Sundin Asp

Förlag: Urax

Den självklara tolkningen av Ida Sundins Asps debutbok är att den berättar om en flicka vars morfar är senil. Titeln lyder Idag vet jag inte vem jag är och påståendet vittnar förstås om en viss grad av självinsikt.

Men - den som glömmer sin ålder och inte kommer ihåg gårdagen; den som inte känner igen sin katt eller sitt barnbarn; den som inte förmår att hålla räkningen på hur många kakor som ätits, den personen borde sannolikt vara i behov av vård.

Det är dock inte på det viset som Ida Sundin Asp skildrar honom. Genom att placera sin berättelse på en stiliserad poetisk nivå skapar hon en öppen och mångtydig rymd kring sina gestalter.

Hon hamnar i en psykologi där det blir möjligt att varsebli världen som en fräsch och obearbetad erfarenhet, som stimulerar nyfikenhet och upptäckarglädje. Denna tendens förstärks av den ystert naivistiska atmosfär som präglar bildspråket.

Nog finns det tragik i relationen mellan barnet och den gamle, ändå lyfter perspektivet till något ljusare. Storyn befattar sig inte minst med de existentiella trådar där två individers beroende av varandra spinner ett nät av allmänmänsklighet.

Trots att Ida Sundin Asp i första hand är grafiker och illustratör hanterar hon även språket med stor säkerhet. Hon etablerar sig som habil bilderboksmakare redan vid första försöket.