Kultur & Nöje

Borås Kulturskola får pengar av Kulturrådet

kulturpengar Artikeln publicerades
Borås Kulturskola ska jobba med att nå nya elevgrupper under nästa år.
Foto:Jan Pettersson
Borås Kulturskola ska jobba med att nå nya elevgrupper under nästa år.

Borås Kulturskola får 1,3 miljoner kronor av Kulturrådet. Pengarna ska gå till ett projekt för att nå nya målgrupper.

Nästa år planerar Borås Kulturskola att genomföra ett projekt kallat "Mobil kulturskola", som ska vara ett slags uppsökande verksamhet.

– Det handlar helt enkelt om att vi ska åka till barn och ungdomar som normalt inte kommer in i vår verksamhet. Det idealiska vore om vi kunde ordna exempelvis en buss för att åka ut med våra instrument dit där det finns barn och ungdomar som inte når oss eller vet att vi finns. Vi vill att även de ska få chans att testa nya uttrycksformer med tonvikt på det egna skapandet, säger kulturskolechefen Per-Olov Pell.

Destinationerna kan exempelvis vara grundskolor utanför Borås centrum, från vilka det kan vara besvärligt för eleverna att ta sig in till kulturskolan. Men det kan också handla om andra målgrupper som nyanlända eller ensamkommande flyktingbarn.

Under 2016 och 2017 ska Statens Kulturråd fördela ett nytt tillfälligt statsbidrag till musik- och kulturskolor – och pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. Bidragspengarna ska fördelas vid två tillfällen och fördelningen av första omgången har nyss blivit klar: Kultur- och musikskolorna i 178 kommuner får den här gången dela på sammanlagt 97 miljoner kronor.

Borås Kulturskola var en av de skolor som fick allra mest pengar. Skolan hade sökt 3,4 miljoner kronor, men fick 1,3 miljoner.

– Kulturrådet nappade på vårt projekt, konstaterar Per-Olov Pell nöjt.

Till just det projektet sökte skolan totalt 2,5 miljoner kronor men fick hälften så mycket, vilket med tanke på konkurrensen om pengarna ändå betraktas som en stor utdelning på ansökan.

– Tanken är att vi ska projektanställa två kulturlärare, som ska jobba med "mobil kulturskola" och komplettera de lärare vi redan har.

Projektet ska pågå i ett års tid. Egentligen hade skolan hoppats kunna anställa dubbelt så många lärare, men eftersom Kulturrådet inte beviljade hela den sökta summan måste projektets storlek anpassas.

– Vi fick pengarna häromdagen och nu måste vi sätta oss ned och analysera vad de kommer att räcka till.

Totalt sökte 189 kommuner 223 miljoner kronor från Kulturrådet.