Krönikörer

Ljunggren: Utbildning? Det är något man skaffar sig

Krönikörer Artikeln publicerades

Vi har ett skolobligatorium, inte ett generellt utbildningskrav. Vi säger slentrianmässigt att alla barn ska ”gå i skolan”.

Vi säger utan att blinka att denna skola ska ”ge utbildning”. Men frågan är om inte detta är ett språkbruk som avslöjar hela systemets feltänk, ingen kan få utbildning, utan det är något vi måste skaffa oss. Och då räcker det inte att ”gå” omkring i en skolbyggnad i rött tegel som borde fuktskadesanerats för länge sedan.

Vi borde reflekteraöver de hypoteser som säger att det om 100 år kommer att ses på skolobligatoriet som en period av mentalt slaveri, där ungdomarna tvingades sitta inlåsa under den tidiga blomningsperioden i sitt liv, och där anpassa sig till strikta utbildningsprocesser, oavsett läggning eller intresse. Ett mentalt slaveri som kommer att verka lika barbariskt som när vi idag ser tillbaka på slaveriet i Amerika eller träldomen i vår egen historia, förtrycket av kvinnor eller oliktänkande. Kanske borde det mana till eftertanke.

Den svenskaskolmodellen har ensidigt utgått från att skolan är ett instrument för makthavarna att skapa medborgare anpassade till den rådande samhällsordningen, liksom såväl som goda väljare som dynamisk arbetskraft. Skolan har varit till för staten, inte för familjerna, individerna, människorna.

Det är ganska otroligt att se med vilken nonchalans svenska politiker bemäktigat sig det uppväxande släktets mest formativa period. Visst, skolan är bättre än sitt mediala rykte, men det borde ha varit mycket, mycket bättre.

Frågan ärom tankefiguren med ett statligt skolobligatorium håller i ett kunskapssamhälle.

Om det inte är dags att betrakta skolan som en plattform för medborgarna, som det allmänna tillhandahåller, men inte på dess egna villkor, utan som en öppen samhällsservice, ungefär som vi idag betraktar övrig infrastruktur.

Utbildning blirsom energiförsörjning – eller transportsystem. Det är något som ska finnas för att folk ska kunna ta sig fram i livet efter eget skön. Statens uppgift är att garantera säkerheten under färden.

Att tågen inte kolliderar, att bussarna har bra däck, att flygplatserna upprätthåller internationell standard. Men inte att berätta för folk vart de ska åka.

Det somi så fall krävs är inte ytterligare energi som läggs på att ta reda på vilka styrformer som ger ett visst bestämt resultat i form av efterfrågad arbetskraft eller samförståndsinriktad befolkning. Utan det som behövs är tydliga kvalitetskrav på verksamheten.

Stig-Björn Ljunggren
s-debattör och statsvetare
Stig-Björn Ljunggren är rådgivare åt skolkoncernen Academedia