Krönikörer

Kommer sd in i parlamentet?

Krönikörer
TT-EUVAL-ParlamentetTT-Text inf?r kommande EU-val.Detta ?r bild till text som gÂr ut 20040506----------------------------------------------------------------------------------------------BRYSSEL 19991206 - Europaparlamentets byggnad i Bryssel, Belgien.Foto: Tobias Ràstlund Code: 1014COPYRIGHT PRESSENS BILD
TT-EUVAL-ParlamentetTT-Text inf?r kommande EU-val.Detta ?r bild till text som gÂr ut 20040506----------------------------------------------------------------------------------------------BRYSSEL 19991206 - Europaparlamentets byggnad i Bryssel, Belgien.Foto: Tobias Ràstlund Code: 1014COPYRIGHT PRESSENS BILD
Foto:

I Europaparlamentet har jag fått vänja mig vid att dela salen med ett antal representanter för högerextrema partier. De har en gemensam ideologisk kärna bestående av att de är emot invandring på grund av att de anser att människor med olika nationaliteter inte ska leva tillsammans.

Artikeln publicerades 31 mars 2008.

Den mest kända av dem alla är kanske Jean-Marie Le Pen från franska Nationella fronten. En man som jag aldrig sett delta aktivt i parlamentets arbete. Däremot har han, då jag besökt ledamöternas matsal, alltid suttit där med ett glas vin i handen.

Idag finns inga svenska högerextremister i Europaparlamentet. Jag får dock allt oftare frågan om jag tror att sverigedemokraterna kommer att komma in i EU-parlamentet vid nästa Europaval 2009. Svaret är: jag vet inte.

Till skillnad från de flesta andra länder i EU har Sverige (hittills) aldrig haft något stort högerextremt parti. Sverigedemokraterna är ett litet parti på yttersta högerkanten. Partiet har sina rötter i nazistiska nordiska rikspartiet och fascistiska nysvenska rörelsen.

I Europaparlamentet finns det idag representanter för flera högerextrema partier. I partigruppen Union för Europa av nationer sitter exempelvis Dansk folkeparti och italienska Alleanza nazionale.

Men det finns alltså också några representanter för ännu mer extrema högerpartier, som exempelvis Le Pen. Dessa partier har då och då försökt bilda en egen partigrupp. Den förra hette Identitet, tradition, suveränitet, ITS. Den bildades och sprack under förra året. Om man bygger sitt parti på den politiska idén att man ogillar utlänningar så är det föga förvånande inte helt enkelt att samarbeta internationellt.

Men de har inte gett upp. Resterna av denna nationalistiska international har nu i dagarna annonserat att de ska bilda ett nytt parti. De tänker kalla det Europeiska patriotiska partiet och ska bjuda in medlemmar från alla EU:s stater. I detta nya parti ska personer som Jean-Marie Le Pen från Frankrike, Jörg Haider från Österrikes BZÖ och kanske även Alessandra Mussolini samlas. Vilken partigrupp sverigedemokraterna skulle vilja vara med i om de kom in i Europaparlamentet, är ännu oklart. Det borde de dock ge väljarna besked om före valet.

De värderingar som sverigedemokraterna och deras vänner i övriga Europa står för, präglas av en rasistisk människosyn som skiljer på ett ”vi” och ett ”de”. De utmanar den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde och gör skillnad på folk och folk efter etniska, religiösa och kulturella gränsdragningar. Just nu tar sig detta uttryck i att de bekämpar islam och att de är mot turkiskt medlemskap i EU.

Detta utifrån argument som bottnar i deras ideologiska ståndpunkt att de är emot invandring, eftersom de är emot det mångkulturella samhället. Inte sällan blandar de upp sin argumentation mot invandring med allmänt politikerförakt. Då brukar jag se Le Pen med vinglas i hand vid sitt stambord i matsalen framför mig. En man som i mina ögon befinner sig mycket långt ifrån människors vardag. Tyvärr är det en bild som väljarna aldrig kommer att få se.

Kommer då sverigedemokraterna att få chansen att göra Le Pen sällskap efter valet 2009? Den frågan tror jag kommer att avgöras av två saker.

Den första är om media och partierna som sitter i riksdagen förmår att granska och debattera de värderingar sverigedemokraterna står för. Detta är svårt, det är lättare att sitta på läktaren och recensera dem som tar debatten än att debattera själv. Men det är en debatt som måste föras på arbetsplatser såväl som i de kommunfullmäktigeförsamlingar där de är representerade.

Den andra är valdeltagandet. I förra Europavalet gick knappt 40 procent av väljarna till valurnorna. Ett högre valdeltagande skulle stänga dörren för sverigedemokraterna. Här har vi alla ett stort ansvar. Att stanna hemma på soffan är också att välja. Varje röst på ett av riksdagspartierna är en röst mot sverigedemokraterna.

Åsa Westlund
europaparlamentariker (s)