Krönikörer

Idag är Adam Michnik en nöjd människa

Krönikörer Artikeln publicerades


Befrielseåret 1989 gick Polen före. Här hade motståndet mot kommunismen aldrig krossats lika eftertryckligt som i andra sovjetiska vasallstater. Där fanns kvar röster som vågade och kunde säga emot.

En av dem var den katolske prästen Jerzy Popieluszko. I dagarna har Polen högtidlighållit 25-årsminnet av hans död. Han misshandlades till döds av säkerhetstjänsten, för att han fördömt regimens övergrepp på de mänskliga rättigheterna.

Popieluszkos kropp påträffades den 30 oktober 1984. Den 3 november deltog över 250.000 i begravningen. En av dem som bar kistan var Adam Michnik. 1989 spelade Michnik en viktig roll för de förhandlingar mellan frihetsrörelsen Solidaritet och regimen som ledde till diktaturens avveckling.

På uppmaning av Lech Walesa (Solidaritets ledare, Polens president 1990–95) startade Michnik tidningen Gazeta Wyborcza, Valtidningen, med syftning på parlamentsvalet 1989. Tidningen är idag Polens största. Michnik är chefredaktör.

Michniks ideal är den liberala republiken. I Polen ser han den hotad, av antiliberala strömningar bland ungdomen, av utvecklingen inom katolska kyrkan. I Europa ser han hot både från Putin i Ryssland och Berlusconi i Italien.

Betydelsen av Polens affärer må en gång ha ifrågasatts i Fredmans epistlar, men numera är de en självklar del av Sveriges. Som när Michnik nyligen fyllde ABF-huset i Stockholm med en övervägande polskkunnig publik. Den jublade åt Michniks förmåga att skämta om det allvarliga.

Exempel: Polen har med alla sina brister sedan 1989 i alla fall blivit ett land med normal korruption, normala skandaler och idioter i parlamentet, som i alla andra vanliga europeiska länder. Mötet har formen av en dialog mellan Michnik och Kjell Albin Abrahamsson, radioröst med östra Mellaneuropa som revir, och där främst Polen.

Är Du en nöjd människa?
– För 25 år sedan bad polackerna tre böner: att de politiska fångarna skulle friges, att det skulle bli demokrati utan censur och med öppna gränser, samt att de sovjetiska soldaterna skulle bort. Hur skulle jag inte kunna vara en nöjd människa när alla tre bönerna infriats?

Var det verkligen så illa under kommunisttiden i Polen?
– Det var värre än illa. Det var ett system som behandlade folk som trasor. Man vädjade till människors finaste ideal för att sedan ta fram det värsta i dem. Det fanns de som trodde att den nya regimen skulle kunna uppnå några goda delmål. Men kommunismen är ingen god tanke. Man kan inte ta ifrån folk friheten på ett bra sätt.

Kan antikommunismen drivas för långt?
– Mig anklagar man nu snarare för att försvara kommunism och nazism.
Orsaken är att Michnik, med sex år i kommunisternas fängelser bakom sig, kritiserar dem han tycker uppträder som om Polen ännu vore ockuperat av tyskarna eller styrt av kommunisterna.

Således säger han sig inte se poängen i att förfölja en 87-åring som spelade en positiv roll under förändringen för 20 år sedan. Michnik syftar på Wojciech Jaruzelski. Som premiärminister införde denne undantagstillstånd 1981 för att stoppa frihetsrörelsen Solidaritet. Men han anser att han gjorde det för nationens bästa. Jaruzelski, officer till yrket, född som adelsman och med patrioter bakåt i släkten, förblir en omstridd person i Polen.

Men Michnik, en av dem som aldrig dagtingade med kommunismen, gillar mottot ”hata synden, men älska syndaren”.

Bo Ture Larsson
(SNB)